Hoe gevaarlijk is de e-sigaret?

De e-sigaret, ook wel ‘vaper’ genoemd, komt regelmatig in het nieuws, en lang niet altijd positief. Er zijn meldingen over gezondheidsproblemen en zelfs doden en longartsen en onderzoekers waarschuwen voor de gevaren van de e-sigaret. Gezondheidsnet zet de zaken voor je op een rij.

Waaruit bestaat een e-sigaret?
Een e-sigaret bestaat uit drie onderdelen: de vloeistofpatroon, de verdamper en de batterij. De vloeistofpatroon bevat de gearomatiseerde (er zijn inmiddels meer dan 500 smaken te koop!) nicotine die je als e-sigaretgebruiker rookt. De patroon is meteen ook het mondstuk van de e-sigaret. De verdamper zet de nicotinevloeistof om in damp. En dan is er nog de spanningsbron: een batterij die het verwarmingselement van de e-sigaret activeert. Het roken van een e-sigaret wordt ook wel ‘dampen’ of ‘vapen’ genoemd.
Welke problemen zijn er inmiddels gemeld?
Bij de Britse gezondheidswaakhond MHRA zijn er 74 meldingen binnengekomen die mogelijk te maken hebben met de e-sigaret. In 49 gevallen spreekt de MHRA van serieuze kwalen. In totaal zijn er 200 kwalen die mogelijk worden veroorzaakt door de e-sigaret. Denk daarbij aan aandoeningen als hartproblemen, pijn op de borst, longproblemen, vermoeidheid en gewichtsverlies. Alle meldingen die de MHRA ontving, zijn afkomstig van mensen die de kwalen zélf koppelen aan het gebruik van de e-sigaret. Nader onderzoek staat op de planning.
Volgens verschillende media in de Verenigde Staten zouden 12 mensen zijn overleden als gevolg van het gebruik van de e-sigaret. Daarnaast zijn er ongeveer 800 patiënten die melding maken van ‘mysterieuze ademhalingsaandoeningen’. In Amerika wordt nu nader onderzoek gedaan naar de gevolgen van het gebruik van de e-sigaret. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC adviseert geen e-sigaretten meer te roken.
In Nederland hield de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) een enquête onder 1100 leden. Daarop volgden binnen drie dagen drie meldingen van mensen van wie hun longkwaal wellicht te wijten is aan het dampen van de e-sigaret. Volgens de voorzitter van de NVALT hadden deze mensen daarvoor geen longziekte.
Ook in andere landen ligt de e-sigaret onder vuur. Onder meer Brazilië, India, Thailand en Singapore hebben de e-sigaret al in de ban gedaan of zijn dat van plan.

Hadden de patiënten al langer last van gezondheidsproblemen?
Daar lijkt het niet op. De patiënten die melding maken van problemen na het roken van een e-sigaret zijn vaak relatief jong en verkeerden in goede gezondheid. De klachten ontstonden kort nadat zij een e-sigaret hadden gerookt.
Zijn er kanttekeningen bij de gemelde problemen met de e-sigaret te plaatsen?
Ja, die lijken er wel te zijn. Volgens de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) hadden veel van de Amerikaanse slachtoffers THC-olie (olie met cannabis) aan hun e-sigaret toegevoegd. Deze olie zou vooral in het illegale circuit worden gekocht. Er loopt nu een onderzoek naar het mogelijke verband tussen het roken van deze olie en de sterfgevallen.
Hoe gevaarlijk is de e-sigaret nu echt?
Een eerste indicatie voor de risico’s van de e-sigaret kwam er in 2018. Onderzoekers van de universiteit van Birmingham stelden toen dat het roken van de gearomatiseerde nicotine gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Het inhaleren van de nicotinedamp beschadigt namelijk bepaalde cellen die belangrijk zijn voor het immuunsysteem. Beschadiging van deze cellen leidt dan ook tot een groter risico op longinfecties, zeggen de onderzoekers. Ze voerden hun onderzoek uit op menselijke cellen, niet op mensen. Hoewel de onderzoekers stellen dat er meer onderzoek nodig is, willen ze al wel waarschuwen voor de – volgens hen onderschatte – gezondheidsrisico’s van de e-sigaret. Tegen EenVandaag verklaarde Esther Croes, arts-epidemioloog van Trimbos Instituut, onlangs dat de e-sigaret minder gevaarlijk is dan een gewone sigaret. Máár: “De e-sigaret is niet ongevaarlijk. Hoe gevaarlijk hij precies is, daar zijn we nog niet helemaal achter. Dat moet de komende jaren blijken.”
Wat doet de Nederlandse overheid met de e-sigaret?
De overheid ziet de e-sigaret als rookwaar: je mag het dus niet aanprijzen en het is verboden voor kinderen. Vanaf 2020 verdwijnt de e-sigaret achter de balie, buiten het zicht. En staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid heeft de Tweede Kamer beloofd dat er nieuw onderzoek komt naar de gezondheidsrisico’s van de e-sigaret.

Bron(nen): Algemeen Dagblad /Volkskrant