Het NIBUD in het kort

We willen een maatschappij waarin mensen kunnen rondkomen
met hun geld. We gaan voor veranderingen die mensen met
financiële problemen helpen en die voorkomen dat mensen
financiële problemen krijgen of in financieel kwetsbare posities
terecht komen.
Onze droom
Een Nederland zonder geldproblemen, waarbij iedereen kan
rondkomen, nu en in de toekomst, dat is onze droom.
We bieden actuele cijfers over hoe Nederlanders met geld
omgaan en hoe zij zich binnen en met hun financiële
mogelijkheden gedragen. En we laten zien wat de effecten
van wetten, regels en beleid op hen zijn. We vertalen deze
kennis naar handvatten voor de praktijk. We werken daarbij
samen met diverse partners in Nederland, met wie we onze
ambitie delen om financiële problemen te voorkomen.
En roepen organisaties en bestuurders op om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun invloed te gebruiken om te voorkomen dat
mensen in een financieel kwetsbare positie terechtkomen
of financiële problemen krijgen.
Al meer dan 40 jaar
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting is opgericht in 1979
vanuit de wens dat er één plek is in Nederland voor onafhankelijk,
deskundig en betrouwbaar advies over de financiën van particuliere
huishoudens.
Het Nibud is het enige instituut in Nederland dat al meer dan 40 jaar
kennis over huishoudfinanciën verzamelt, onderzoekt, analyseert en
omzet in praktische adviezen en hulpmiddelen.

Bron: NIBUD