Herontwikkeling Naaldhorstterrein

Maandag 6 mei is een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van het Naaldhorstterrein aan de Middelbroekweg in Naaldwijk. Wethouder Piet Vreugdenhil en Diny de Bresser, bestuurder Pieter van Foreest, tekenden vanmiddag de intentieovereenkomst om op deze plek een leefomgeving te realiseren die inspeelt op de behoeften van ouderen.

Met het combineren van verschillende functies en slimme ontwerpen biedt het Naaldhorstterrein straks verschillende groepen mensen de kans om te wonen en te leven met zorg en ondersteuning naar moderne maatstaven. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en gebruik maken van verschillende voorzieningen op een zeer vertrouwde plek in het hart van Naaldwijk.
Mijlpaal                                                                                                                                             Diny de Bresser: ‘Het Naaldhorstterrein van Pieter van Foreest, bestaand uit het oude verpleeghuis De Naaldhorst, het ontmoetingscentrum Naaldwijk, Pieters Behandelpraktijk en de thuiszorgwinkel van Pieter van Foreest, willen we graag herontwikkelen. Dat willen we samen met de gemeente en diverse samenwerkingspartners doen. Deze intentieovereenkomst is hiervoor de eerste belangrijke stap richting de toekomst. Een mijlpaal voor het Westland.’
Dichtbij                                                                                                                                                ‘In het Westland zijn meer verpleeg- en revalidatieplekken nodig. Mensen kunnen dan in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, als thuis wonen niet meer mogelijk is. Dat kan tijdelijk of voorgoed zijn. Belangrijk is dat familie en bekenden dichtbij zijn’, aldus wethouder Piet Vreugdenhil.
Haalbaarheidsonderzoek                                                                                                    De komende maanden volgt een haalbaarheidsonderzoek. Pieter van Foreest en de gemeente Westland gaan samen onderzoeken of de realisatie van een samenhangend woon-, welzijn-, zorgaanbod op het Naaldhorstterrein en eventueel de twee aansluitende percelen aan de zuidoostzijde mogelijk is. Als dat onderzoek positief wordt afgesloten, volgt een ontwikkel- en realisatiefase.