Herfst-overleg

Tijdens het herfst-overleg tussen de Seniorenraad Westland en de Westlandse ouderenbonden KBO-PCOB op maandag 24 september in de Backerhof in Poeldijk is uitgebreid aandacht geschonken aan het aanstaande PLUStival op 16 november a.s. De ouderenbonden zullen tijdens dit evenement een stand inrichten om de senioren met raad en daad bij te staan.  

Ook de nota “Nazorg” zal deze week aan Burgemeester en Wethouders van onze gemeente worden aangeboden, waarna deze nota ook aan de Gemeenteraad zal worden aangeboden.

De Seniorenraad bereidt thans “kernbezoeken” voor, waarbij  in een dagdeel een aantal woonzorgcomplexen zal worden bezocht. Allereerst is de kern Monster aan de beurt; de afspraken worden nog in september gemaakt.

Verder kreeg  de “Huistest”  aandacht. Om senioren, die langer thuis willen blijven wonen,  opmerkzaam te maken op mogelijke aanpassingen in de woning wordt ter plaatse door een lid van de huistestgroep een “diagnose” van de thuissituatie opgemaakt. Via Vitis Welzijn kan de huistest worden aangevraagd. Tijdens het PLUStival zal de huistest ook nader uitgelegd worden voor nieuwe geïnteresseerden.  (bron: Seniorenraad Westland)