H4-gemeenten onderdeel eerste dementievriendelijke regio

De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland (ook wel H4 genoemd, vanuit de achtergrond van 4 gemeenten uit de regio Haaglanden) werken samen op het gebied van zorg en ondersteuning. Met zorgverzekeraar DSW hebben de vier gemeenten (H4) een samenwerkingsovereenkomst. Voor hun gezamenlijke inspanningen op het beleid voor mensen met dementie, hebben de partners in H4 het vignet Dementievriendelijke regio gekregen. Daarmee zijn ze de eerste regio in Nederland die dit predicaat mogen voeren. Op 1 februari namen de wethouders Zorg van de vier gemeenten en de directeur van DSW een certificaat met de bijbehorende vlag in ontvangst van de organisatie Samen Dementievriendelijk.

Dementie                                                                                                                                   In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000. Zo’n stijging is ook te verwachten in Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland. In 2017 spraken de H4 bestuurders de ambitie uit om als regio dementievriendelijk te worden. Dat betekent dat ze bij het maken van beleid en in de uitvoering daarvan rekening houden met inwoners met dementie. Daarnaast willen ze de bewustwording en de kennis over dementie onder inwoners vergroten.

Voorzieningen en activiteiten
De toekenning van het predicaat is ook een opsteker voor de zorgpartners. Zij bieden mensen met dementie en hun mantelzorgers veel ondersteunende voorzieningen en activiteiten aan. Denk aan de Alzheimercafés en de ontmoetingscentra, maar ook aan individuele begeleiding en dagbesteding vanuit de zorginstellingen, mantelzorgondersteuning vanuit de welzijnsorganisaties en respijtzorg bij Strandgoed Ter Heijde, waar inwoners met dementie met of zonder hun mantelzorger tijdelijk een paar dagen kunnen verblijven. ZEL (Zorgorganisatie Eerste Lijn), die eerstelijnszorgverleners zoals huisartsen, apothekers, psychologen en fysiotherapeuten ondersteunt, heeft ook bijgedragen aan het behaalde resultaat. En dat geldt ook voor het geriatrienetwerk, waarin de zorgorganisaties, GGZ, welzijnsorganisaties, ZEL en de gemeenten samenwerken om met elkaar het woon-, welzijn-, zorg- en behandelaanbod te ontwikkelen dat is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen in een kwetsbare positie.

Goed bezig
Met de uitreiking van het vignet erkent de organisatie Samen Dementievriendelijk dat de H4-gemeenten, DSW en alle andere betrokkenen in de regio goed bezig zijn op het gebied van dementievriendelijkheid. Maar het is geen eindpunt. In 2018 staan allerlei activiteiten op stapel. De H4-partners werken daarnaast samen aan een plan voor groepswoningen voor mensen met dementie en DSW wordt betrokken bij het informeren van inwoners en de toeleiding naar zorg. Medewerkers van de gemeenten en DSW hebben er al een eerste training op het gebied van dementie opzitten en krijgen later dit jaar de vervolgtraining ‘hoe om te gaan met mensen met dementie’. Het uiteindelijk doel is om het taboe op dementie in deze regio helemaal te laten verdwijnen, zodat er een gemeenschap ontstaan waarin iedereen dementie accepteert. Dat is volgens de gemeenten en DSW ook nodig, want het is een ziekte die veel mensen treft.

Hoe dementievriendelijk bent u?
Wilt u testen wat u zelf weet van dementievriendelijkheid? Kijk dan op www.samendementievriendelijk.nl (bron: westlanders.nu)