Grote Canadese gans niet meer welkom . . .

In Zuid-Holland zal het aantal Canadese ganzen tot nul worden gereduceerd. Een gerechtelijke uitspraak ligt hieraan ten grondslag. De opvallende verschijning in ons provinciale landschap blijkt teveel schade en overlast te veroorzaken aan met name landbouwarealen. Zuid-Hollandse natuur-instellingen zijn hierdoor onaangenaam verrast; zij vinden deze exoot een verfraaiing van het landschap en pleiten voor een decimering van de grote aantallen ganzen, zeker geen totale uitroeiing. Alleen een Europese rechter zou het lot van de Canadese gans nog in gunstige zin kunnen beïnvloeden. Zo mogelijk wacht de Nijlgans en de kolgans eenzelfde lot in Zuid-Holland.

(bron: Vroege vogels/NPO)