Gevreesde scheuren . . . ja!

De angst van bewoners aan de Aalscholver in Monster voor scheurvorming is bewaarheid. De NAM, die een nieuwe afsluiter op 600 meter diepte plaatst om gaslek tegen te gaan, stelt alles in het werk om “marge-schade” door toegepaste boordruk te voorkomen. Toch treedt thans scheurvorming aan een belendend perceel op.

(bron: WOS)