Gemeente mag mensen niet dwingen tot extra lenen

De Centrale Raad van Beroep heeft in hoger beroep uitspraak gedaan in de zaak van een vrouw met beperkingen die via de Wmo om aanpassing van haar badkamer had gevraagd. Vanwege haar beperkingen was het niet meer veilig voor haar om in bad te gaan en daarom heeft zij via de Wmo om vervanging van het bad door een douche gevraagd.
De gemeente had de aanvraag afgewezen, omdat zij vonden dat het vervangen van een bad door een douche niet speciaal is bedoeld voor gehandicapten, maar onder normaal onderhoud valt en dat moet iedere woningbezitter zelf betalen. De gemeente vond ook dat de vrouw, hoewel ze een minimuminkomen heeft en al 94 jaar is, een extra hypotheek zou kunnen nemen voor de verbouwing.
De rechter oordeelde in deze zaak, dat de hypotheek een extra vermogens- en inkomensvoorwaarde stelt om die noodzakelijke aanpassing te doen en dat staat niet in de Wmo, dus dat mag niet. De gemeente moet de aanpassing van de badkamer betalen.
Wil je meer weten, kijk dan op de webpagina van Ieder(in). Daar staat ook de link naar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Bron: Ieder(in)