Geen extra pensioen!

Het aantal Nederlanders dat boven de AOW geen pensioen opbouwt, is gestegen van 43 procent in 2015 naar 52 procent in 2016. Vooral jongere generaties bouwen geen pensioen op.
Dat blijkt dinsdag uit een jaarlijks onderzoek van vermogensbeheerder BlackRock. Voor het onderzoek worden wereldwijd 28.000 spaarders en beleggers ondervraagd, onder wie duizend Nederlanders.
Slechts 17 procent van de Nederlanders heeft er vertrouwen in dat het pensioeninkomen voldoende zal zijn. 29 procent zegt geen idee te hebben of hij op koers ligt voor het gewenste pensioeninkomen.
Redenen
Nederlanders vinden voornamelijk dat ze te weinig inkomen hebben om te sparen voor pensioen. 42 procent van de respondenten geeft dit als reden op. Daarnaast besteedt 23 procent zijn geld liever aan “urgente financiële prioriteiten”, zoals het aflossen van schulden of kosten voor kinderen. 17 procent leeft gewoon voor vandaag.
De groep die wel geld opzijzet, spaart gemiddeld 8 procent van zijn maandinkomen. Dat is ongeveer gelijk aan het Europees gemiddelde.
Geen goed teken
Bob Hendriks, hoofd Retail bij BlackRock Nederland, noemt de snelle stijging “geen goed teken”. “Als dit zo doorgaat, heeft over dertig of veertig jaar meer dan de helft van de gepensioneerden alleen maar AOW.”
Hendriks waarschuwt dat mensen op tijd moeten beginnen met de pensioensopbouw. “Wie pas rond zijn vijfenveertigste start, moet rekening houden met een forse terugval in inkomen bij pensionering.”
Wanneer het pensioeninkomen inderdaad lager uitvalt dan verwacht, wil 26 procent van de Nederlanders alsnog gaan sparen. 21 procent zal dan extra of parttime werken, 16 procent werkt langer door. (bron: Nu.nl)