Financieel misbruik bij ouderen

In januari 2018 hebben de gemeente Westland, Vitis Welzijn, de Seniorenraad Westland, Westland Partners en Rabobank Westland de handen ineengeslagen om financieel misbruik onder ouderen op de Westlandse kaart te zetten.
De Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden Westland heeft tot doel voorlichting te geven aan professionele zorgverleners, vrijwilligers en ouderen over de risico’s, signalen van deze vorm van oudermishandeling en de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om financieel misbruik te voorkomen. De partners van het netwerk zijn voor elkaar bereikbaar als een zorgverlener afstemming nodig heeft.

(bron: Lokale Alliantie)