Energiesubsidies

Huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) die energiebesparende maatregelen nemen, kunnen hiervoor subsidie krijgen van de rijksoverheid, provincie of gemeente. Bekijk de Energiesubsidiewijzer voor een compleet en actueel overzicht van subsidies en leningen. 

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) 

Huiseigenaren kunnen subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Het subsidieplafond van € 84 miljoen geldt tot 1 januari 2021. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je neemt minimaal twee energiebesparende maatregelen
 • Eigenaar-bewoners kunnen de subsidie alleen achteraf aanvragen
 • Alleen de maatregelen die vanaf 15 augustus 2019 door een bouwbedrijf zijn uitgevoerd, komen in aanmerking
 • Er wordt per woning één keer subsidie verstrekt

Subsidie energiebesparing voor VvE’s

VvE’s kunnen ook subsidie aanvragen. De subsidie geldt voor isolatiemaatregelen, zoals spouwmuur-, dak- en vloerisolatie en hr+–glas, maar ook voor procesbegeleiding of het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. VvE’s kunnen een aanvraag indienen op mijnrvo.nl. Binnen 12 maanden na de beschikking moet de VvE de maatregelen (laten) uitvoeren. Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen Voor het zeer energiezuinige pakket geldt een uitvoeringstermijn van 2 jaar.

Bekijk of jouw VvE in aanmerking komt voor de Subsidie energiebesparing eigen huis. 

Subsidie voor duurzame energie (ISDE)

Je kunt subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel en pelletkachel. Per 1 januari 2020 is er in totaal € 100 miljoen beschikbaar voor zakelijke en particuliere gebruikers. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. De precieze bedragen staan op site van de rvo. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wil je subsidie aanvragen? Dan moet je eerst een apparaat kopen en laten installeren, voordat je de aanvraag doet.

Vanaf 1 januari 2020 vallen de pelletkachel en de biomassaketel niet meer onder de ISDE. Wil je toch in aanmerking komen voor de subsidie? Dan moet voor eind december de maatregel zijn geïnstalleerd en de subsidieaanvraag zijn ingediend. Voor nieuwbouwwoningen waarvoor de bouwvergunning op of na 1 juli 2018 is aangevraagd, geldt de ISDE-regeling niet meer vanaf 1 januari 2020.

Overgangsregeling voor particulieren ISDE

Op 23 december 2019 is in de Staatscourant een overgangsregeling gepubliceerd. Voor particulieren gelden overgangsperiodes:

 • Heb je als particulier vóór 1 januari 2020 voor je eigen woning een pelletkachel of biomassaketel aangeschaft en geïnstalleerd? Dan heb je na de installatie nog 6 maanden de tijd om subsidie aan te vragen.
 •  Heb je als particulier vóór 1 januari 2020 een warmtepomp of zonneboiler aangeschaft voor een bouwwerk waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd? En installeer je die voor 1 januari 2021? Dan kun je binnen 6 maanden na de installatie nog subsidie aanvragen. Dit geldt niet als het apparaat een pelletkachel of een biomassaketel is.

Lees wanneer je in aanmerking komt voor de subsidie voor duurzame energie

Energiesubsidiewijzer

Met de Energiesubsidiewijzer vind je het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen. Vul je woonplaats in en bekijk:

 • een overzicht van welke subsidies er voor je zijn;
 • de voorwaarden waaraan je moet voldoen om de subsidie te krijgen;
 • een doorlink naar de juiste website met meer informatie en een aanvraagformulier.

Soms geeft de Energiesubsidiewijzer aan dat jouw gemeente geen subsidies heeft. Het kan zijn dat jouw gemeente een subsidie dan niet heeft aangemeld. Informeer bij jouw gemeente naar subsidies voor energiebesparende maatregelen.

Voor subsidies geldt:

 • Elke provincie, regio of gemeente bepaalt welke energiebesparende maatregelen zij subsidieert en tegen welke voorwaarden.
 • De maximale subsidiebedragen lopen erg uiteen. Elke provincie, regio en gemeente bepaalt zelf hoeveel geld er beschikbaar is.
 • Vaak geldt de regel op = op. Hoe eerder je subsidie aanvraagt, hoe meer kans je maakt.

Subsidies combineren

Je kunt subsidies soms combineren met andere financieringsmogelijkheden. Je laat bijvoorbeeld een zonneboiler installeren én jouw dak isoleren. Je kunt dan een subsidie combineren met een lening of hypotheek om de werkzaamheden te financieren. Bovendien profiteer je van het lage btw-tarief van 9 % op de isolatiewerkzaamheden.

Het stapelen van subsidies van de gemeente en van het rijk voor dezelfde maatregel kan meestal niet. Je moet soms op het aanvraagformulier invullen of je ook bij een andere instantie subsidie aanvraagt voor dezelfde energiebesparende maatregel. Vaak moet de gemeentelijke subsidie worden afgetrokken van de subsidie die je van het Rijk ontvangt.

Bron: Vereniging Eigen Huis