Energie-premie

Als u na een of meerdere jaren uw huidige energie-leverancier aanhoudt, dan kan het voorkomen dat uw maandkosten aanzienlijk stijgen (tot wel 25%).  Bij navraag blijkt dat de leverancier er voetstoots vanuit gaat dat u meer zal verbruiken dan voorgaand jaar en daar alvast op vooruit loopt. Deze vaak foutieve verwachting kost u dan maandelijks soms tientallen euro’s extra aan energie-kosten.  Deze worden bij gelijkblijvend verbruik na een jaar wel verrekend, maar voorlopig schiet u enige honderden euro’s op jaarbasis voor zonder aanwijsbare reden van meerverbruik. Bij reclamering hierover bij met name NLE werd direct het actuele maandbedrag geprolongeerd; wel met een verwerkingstijd van drie maanden. Controleer dus goed hoe uw “energie-vlag” waait en voorkom onnodige “geldklopperij”. (bron: KBO “Kas & Kust”)