Eigen betalingen in de zorg

Door de kosten voor het eigen risico plus talrijke eigen betalingen in de zorg, ontstaat steeds meer zorgmijding.

KBO-PCOB krijgt hierover verontrustende signalen van ouderen en is erg bezorgd. Onlangs debatteerde de Tweede Kamer over hoge betalingen en zorgmijding. Wij reiken oplossingen aan.

Over de relatie tussen eigen betalingen en zorgmijding wordt steeds meer bekend. Zo blijkt uit onderzoek van TNS-NIPO dat 10% van de Nederlanders om financiële redenen zorg mijdt. KBO-PCOB herkent dit. We horen van onze leden dat ze soms niet naar de huisarts gaan of hun medicijnen niet ophalen bij de apotheker, uit angst om doorgestuurd te worden naar het ziekenhuis tegen hoge kosten. Ook weten we dat senioren afzien van verpleeghuiszorg thuis omdat de eigen bijdrage te hoog is. Daarnaast vertellen ouderen ons dat ze niet meer naar de tandarts gaan en dat ze geen tandartsverzekering hebben vanwege de hoge kosten.

Stapeling
Het eigen risico en de eigen bijdragen versterken elkaar in negatieve zin. Zo is de eigen bijdrage voor de Wmo alleen van kracht als het gaat over Wmo-maatwerkvoorzieningen. De eigen bijdragen voor algemene voorzieningen, zoals Tafeltje Dekje en soms huishoudelijke hulp, vallen hier weer buiten.

Als ouderen veel gebruik maken van zorg, hulpmiddelen en voorzieningen, wordt de stapeling van het verplicht eigen risico en de vele eigen bijdragen een heel zware last. Met zorgmijding als gevolg….

Oplossingen
KBO-PCOB stelt daarom deze drie oplossingen voor aan de Tweede Kamer:

  • Forse verlaging eigen risico en onderzoek naar inkomensafhankelijk eigen risico.
  • Maximum aan eigen betalingen in de zorg en stapeling van zorgkosten.
  • Mondzorg in de basisverzekering voor alle leeftijden. (bron: KBO-PCOB)