Eerste Jaarverslag (2017)

Op vrijdagmiddag 11 mei ontving Anneke van Vliet, voorzitter van de Stichting Seniorenraad Westland, het eerste “Jaarverslag 2017” uit handen van de voorzitter van de commissie “Communicatie en Voorlichting (Ton ter Heijden) bij Intergreen te Honselersdijk.

De bijna voltallige Seniorenraad Westland stelde tevens de “Beleidsnota 2018-2022” vast na toelichting door de vijf commissie-voorzitters. Bestuurslid Ruud Nouwen leidde dit agendapunt in en verhelderde de nota waar nodig.

Tot slot gingen de seniorraadsleden in groepen uiteen om een aantal (vraag-)stellingen te onderbouwen, die van nut zullen zijn bij de verdere “uitbouw” van de Seniorenraad Westland.

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter maakte bekend dat er ook in 2018 (16 november) een PLUStival zal worden gehouden in het gemeentehuis aan de Verdilaan te Naaldwijk. (bron “commissie “Communicatie en Voorlichting”.