Eenmalige energietoeslag!

Energietoeslag van € 800 voor huishoudens met een laag inkomen
De energiekosten zijn flink gestegen. Dit kan het betalen van de energierekening lastig maken. Woont u in Westland en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een eenmalige bijdrage ontvangen.

Dit noemen we de Energietoeslag. Het verschilt per gemeente wie deze toeslag krijgt en hoe hoog dit bedrag is.

De Energietoeslag bedraagt in gemeente Westland eenmalig € 800 in 2022. Dit is voor een huishouden met een inkomen onder de 120% van het sociale minimum.  Kijk op www.gemeentewestland.nl/energietoeslag

voor een overzicht van het sociaal minimum en voor wie de energietoeslag geldt.

U krijgt de energietoeslag begin mei automatisch op uw rekening als: uw gegevens (volledig) bekend zijn bij de gemeente als een huishouden met een laag inkomen.

U kunt de energietoeslag vanaf mei zelf aanvragen als: de gemeente geen gegevens van u heeft of als deze gegevens niet volledig zijn.

Denkt u dat u de Energietoeslag hoort te ontvangen? Vul dan het formulier in op gemeentewestland.nl/energietoeslag. Houd de website en facebook en Twitter in de gaten. Hier melden wij u als het aanvraagformulier live staat.  U kunt aanvragen tot en met 1 december 2022.  Dat geldt ook voor zelfstandig ondernemers.

Inwoners kunnen voor ondersteuning bij het aanvragen terecht bij de buurtinformatiepunten van Vitis.

Specifiek voor ouderen wil ik het volgende toelichten:

De gemeente heeft  geen namen en bankrekeningnummers van de AOW gerechtigden. Daarom zullen zij zelf een aanvraag voor de energietoeslag moeten indienen. De volgende groepen huishoudens krijgen het wel automatisch.

  • de senioren die gebruik maken van de gemeentepolis Westland  
  • de AOW gerechtigden die een aanvulling AIO van de SVB ontvangen.

Zijn er vragen/opmerkingen dan kunnen deze worden gestuurd aan Maryke Verheul, haar contactgegevens zijn

(06) 30077534           MVerheul@gemeentewestland.nl

Bron: M. Verheul (gemeente Westland)