Eén tegen eenzaamheid Westland

Van de wethouder . . .

We leven in barre tijden, elke dag weer worden we geconfronteerd met nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, daar weten jullie alles van. Mijn gedachten gaan vooral ook uit naar alle families in Nederland die dierbaren hebben verloren door het virus. Tegelijkertijd wil ik alle vrijwilligers en medewerkers bedanken voor hun tomeloze inzet in de afgelopen weken. Jullie betrokkenheid is fenomenaal, daar mogen we als gemeenschap bijzonder trots op zijn. Ook zijn de verpleeghuizen ‘op slot’ gegaan waardoor voor heel veel kwetsbare mensen de eenzaamheid weer een stapje dichterbij komt. Ik wens jullie de komende maanden dan ook heel veel sterkte en veerkracht toe om jullie steeds zwaarder werk, voor steeds meer mensen te kunnen blijven doen.

 
Piet Vreugdenhil,

wethouder zorg en welzijn

 In Westland heeft 38% van de bevolking te maken met eenzaamheid. Daar willen we wat aan doen. Laat u daarom informeren en inspireren in deze nieuwsbrief. En maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn. We horen graag hoe het u vergaat; stuur een mailtje naar eenzaamheid@gemeentewestland.nl.  

Ondersteuning voor eenzame mensen  
Door alle coronamaatregelen kunnen inwoners van Westland (verder) vereenzamen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om dit te voorkomen of tegen te gaan. U kunt uw doelgroep, cliënten, klanten of leden op de volgende initiatieven wijzen.

Coronahulp Westland
Coronahulp Westland bundelt alle initiatieven in Westland. Hulpvraag en hulpaanbod komen hier samen: via de website coronahulpwestland.nlvia de Facebookgroep Corona Westland via telefoonnummer 0174-630358 (belteam Vitis) Telefoonlijnen
Er zijn verschillende telefoonlijnen voor wie zich zorgen maakt over het coronavirus, behoefte heeft aan een gesprek, een luisterend oor of advies.
RIVM: 0800-1351
Vitis Welzijn 0174-630358
Rode Kruis hulplijn: 070-4455888
De Luisterlijn: 0900-0767 (24/7 bereikbaar) of lokaal 070-3454500
Zilverlijn van het Ouderenfonds; aanmelden via: 088-3442000Oudereninfolijn van KBO-PCOB: 030-3400600Ouderenbond ANBO: 0348-466666 
Mantelzorglijn: 030-7606055
Kindertelefoon: 0800 0432
Plus: inwoners kunnen ook gebruik maken van bezorgdiensten van bijvoorbeeld apotheek, restaurants en winkeliers. Mochten ouderen problemen ondervinden met het doen van boodschappen, weet dan dat er veel slagers, bakkers etc. thuisbezorgen. MKB Westland heeft een website hiervoor geopend op www.winkelinwestland.nl.

Wegwijs in eenzaamheid Westland gereed

Wilt u als vrijwilliger of professional het verschil maken voor iemand die (mogelijk) eenzaam is? Dan is het handig te weten welke hulp er in Westland is. Maak daarvoor gebruik van het nieuwe instrument ‘Wegwijs in eenzaamheid Westland’. Het is een praktisch overzicht met veel mogelijkheden voor jongeren, volwassenen én ouderen. U vindt er lokaal, landelijk en online aanbod. In deze tijd zijn vooral alle vriendschapssites extra belangrijk. Heeft u aanvullingen? Stuur dan een e-mail naar eenzaamheid@gemeentewestland.nl. Zo houden we het overzicht actueel. De nieuwste versie ontvangt u telkens via deze nieuwsbrief.

Workshop signaleren en bespreekbaar maken

Om eenzaamheid tegen te gaan, is het belangrijk om deskundig te zijn: dat we weten wat eenzaamheid is, hoe je het kunt signaleren en bespreekbaar maken. Op die manier kunnen we steeds beter en steeds meer inwoners van Westland bereiken die met eenzaamheid te maken hebben. Hiervoor staat een workshop gepland donderdag 11 juni 2020 van 9.30-12.00 uur. (Uiteraard gaat deze alleen door als dat mogelijk is; de gemeente Westland volgt hierbij de landelijke richtlijnen op om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan.) Deelname is kosteloos. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar eenzaamheid@gemeentewestland.nl.

Aanbod verbeteren? Meld u aan voor kosteloze hulp

Biedt u activiteiten of diensten aan voor mensen die eenzaam zijn? Met de zogenaamde ‘verbetersessies eenzaamheid’ kunt u gebruikmaken van kosteloze hulp om uw aanbod te verbeteren. In twee bijeenkomsten leert u de Verbetertool Eenzaamheid van Movisie te gebruiken. De eerste keer maakt u kennis met elkaar en staan het invullen van de verbetertool en het bespreken en kiezen van mogelijke verbeteracties centraal. De tweede keer bespreken we met elkaar hoe het met de verbetering gaat. Ook verwijzen wij u naar andere bronnen en instrumenten om uw aanbod verder te verbeteren. De data van de sessies zijn nog niet bekend, maar u kunt wel alvast uw interesse tonen via deze link. Voor de planning van de sessies volgt de gemeente Westland de landelijke richtlijnen op om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan.

En dan nog dit