Eén keer in de vier jaar . . . “natte-vinger-in-de-lucht”?

De enquête op deze website is  zestig keer geactiveerd, waarbij 83%  van de stemmers het partijprogramma leidend laten meetellen voor het bepalen van de keuze op 21 maart.

Nu is de lengte (kwantiteit) van het programma  niet alleenzaligmakend voor het te verwachten succes van de producerende partij. De haalbaarheid van de opgesomde doelen en wensen in een actueel en realistisch kader spelen een dominantere rol. Ook de “sappige of serene” uitstraling van de lijsttrekker kan een “rookgordijn” inhouden. Het beleid in voorbije jaren kan al meer richtinggevend zijn voor het te verwachten toekomstige succes van de per 21 maart gekozenen. Tel daarbij op dat er bij het vormen van een voldoende daadkrachtige meerderheid in de raad “water in de wijn” dient te worden gegoten en de keuze op 21 maart is niet zomaar “een fluitje van een cent”.

Er wordt veel beloofd in deze dagen van campagne, kijkt u maar naar de interviews met de lijsttrekkers in “Senior in Beeld”. Als één partij de absolute meerderheid zou grijpen bij de verkiezingen is dat ook niet gezond voor een samenspel van meerdere positieve denktranten. Als de oppositie hierdoor buiten spel zou geraken lijkt er maar één waarheid” over te schieten, waardoor de Westlanders in een éénrichtingsbeleid worden geduwd, hetgeen niet bevorderlijk is voor het democratisch gehalte van een pluriforme meningsvorming met gekoppeld uitvoeringsbeleid.                                                                                          

Ga s.v.p. wel stemmen, maar zonder “natte vinger in de lucht”! 

(bron: commissie “Communicatie & Voorlichting, Ton ter Heijden)