Doorwerken na uw pensioen? Zo gaat het . . .

By Frank van Hoorn  

Steeds meer ouderen blijven ook na het bereiken van hun pensioen doorwerken. Om over wat extra geld te kunnen beschikken, om te blijven doen waar ze goed in zijn, of om lekker actief te blijven en mensen te ontmoeten. Maar na het pensioen (of beter: de AOW-leeftijd) verandert er het een en ander. Wat er verandert, hangt af van de vraag of men in dienstverband of als zelfstandige werkt. Wij zetten de mogelijkheden op een rij. Heeft u zelf nog aanvullende suggesties, dan zijn die van harte welkom onder dit artikel.
Meer werkende 65-plussers
Het aantal werkende 65-plussers in Nederland neemt toe. Bijna 7 procent van de 65-plussers werkt nog.  Hun aandeel in de beroepsbevolking is de afgelopen tien jaar ruim verdubbeld, van 1 procent naar 2,4 procent, zo blijkt uit CBS-cijfers. Hieronder zijn zowel mensen die na hun pensioen bij hun werkgever in dienst blijven als mensen die een nieuw dienstverband aangaan of ZZP-er worden. En hoewel het nog steeds lastig kan zijn voor ouderen om geschikte vacatures te vinden, is er wel steeds meer vraag naar 65-plussers.
Werk als extra inkomensbron
Wie de AOW-leeftijd eenmaal heeft bereikt, is in Nederland in ieder geval verzekerd van de AOW-uitkering. Daarnaast hebben velen een aanvullend pensioen, dat men ook op een andere datum dan de AOW-leeftijd kan laten ingaan. Wie daarnaast nog blijft werken heeft nog een extra inkomensbron. Maar inkomen is niet de enige reden om te blijven werken.
Waarom doorwerken na de AOW-leeftijd?
Door langer te blijven werken, kan men het pensioen later laten ingaan, waardoor de pensioenuitkering per jaar toeneemt. Vooral voor mensen met een pensioengat kan dit een oplossing bieden. Een ander voordeel: na het bereiken van de AOW-leeftijd betaalt u minder belasting, waardoor u netto meer overhoudt. Dat zit zo: normaal betaalt u voor de eerste twee belastingschijven respectievelijk 36,5 en 42% belasting. Na de AOW-leeftijd is dat nog maar 23 en 26,8%. U hoeft immers geen AOW-premie meer te betalen. U betaalt alleen inkomstenbelasting, en bijdragen voor de Anw (Algemene nabestaandenwet) en Wlz (Wet langdurige zorg).
Afgezien van de inkomsten noemen ouderen nog meer redenen om te blijven werken. Zo blijft men als oudere zowel sociaal als lichamelijk actief, wat bevorderlijk is voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Daarnaast zijn veel ouderen nog erg waardevol voor de maatschappij: het kan voor ouderen prettig zijn om alle kennis die door de jaren heen is verkregen, te kunnen overdragen. Men kan met de opgedane ervaring en expertise uitstekend werk leveren of jongere werknemers coachen.
Een mooi voorbeeld is Nico van Hasselt (92) al zestig jaar huisarts en niet stuk te krijgen:

Ook de overheid heeft enkele maatregelen getroffen waardoor langer doorwerken aantrekkelijker is geworden. Denk aan de werkbonus (een aanvulling voor ouderen met lagere tot modale inkomens) en de heffingskorting voor werkenden vanaf 60 jaar. Ook zijn er premies beschikbaar voor werkgevers die ouderen in dienst nemen.
Enkele citaten uit de praktijk van uitzendbureau Actief65+

Zijn er ook nadelen?
Objectief gezien zijn er geen nadelen, behalve dan dat u minder vrije tijd heeft. Maar: wanneer je wat ouder wordt, neemt het risico op ziekte toe. De kans op arbeidsongeschiktheid is vaak groter. Daarnaast heb je als 65-plusser geen recht meer op uitkeringen uit werknemersverzekeringen zoals de WIA en WW. Om deze reden kiezen sommige ouderen ervoor om als ZZP’er aan de slag te gaan. Voor ZZP’ers gelden deze nadelen immers toch al. Dit zijn allemaal zaken waar u goed over na moet denken voor u aan het werken na uw pensioen begint.
Wat verandert er wanneer u in loondienst bent?
Wanneer u als werknemer in loondienst werkt, zijn uw arbeidsvoorwaarden veelal geregeld via een CAO of personeelsreglement.  Wanneer u na het bereiken van de AOW-leeftijd in dienstverband blijft werken (bij dezelfde of bij een andere werkgever), verandert het volgende.
In loondienst voor de AOW-leeftijd
In loondienst na AOW-leeftijd
Arbeidsvoorwaarden veelal geregeld via CAO. Ontbinding bij bereiken van de WAO-leeftijd maak daar vaak deel van uit.
Mogelijk nieuw contract afsluiten (indien bestaande dienstverband vanwege de leeftijd ontbonden is).
Verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.
Niet verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.
Verzekerd tegen ziekte voor maximaal 2 jaar.
Verzekerd tegen ziekte voor maximaal 13 weken (indien overeengekomen). Na ziekte moet de werkgever helpen met herintegreren in het bedrijf en eventueel passend werk aanbieden.
Bij ontslag recht op ‘transitievergoeding’ (handdruk).
Bij ontslag geen recht op ‘transitievergoeding’.
Maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 2 jaar, daarna vast.
Maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 4 jaar, daarna vast.
Werkgever houdt van het bruto-loon loonbelasting in en premies in voor werkloosheidswet, ziektewet, arbeidsongeschiktheidswet, wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en algemene ouderdomswet.
Werkgever houdt alleen loonbelasting in. Als gevolg hiervan betaalt u 18%-punt minder belasting. De inhouding op het bruto loon halveert hierdoor bijna.
Werken via een uitzendbureau; alles geregeld
Een manier om een dienstverband te regelen is werken via een uitzendbureau. Dit bureau regelt dan de relaties tussen werkgever, werknemer en belastingdienst. Actief65+ is een voorbeeld van een bureau dat gespecialiseerd is in het bemiddelen van werk voor ouderen. Als uitzendbureau zoeken zij voor 65-plussers naar een goede match tussen een werkgever en kandidaat. Actief 65+ biedt een breed uitzendaanbod aan. Zij hebben meer dan 10.000 bedrijven in hun bestand en vertegenwoordigen hiermee heel Nederland. Hierbij kunt u denken aan vacatures voor een baan als administratief medewerker of koerier maar ook als tandartsassistent of marketeer. Actief 65+ werkt samen met bedrijven zoals Hema, De Bezige Bij en Autotaalglas. Naast Actief65+ zijn nog meer aanbieders van werk voor ouderen actief: zoals de Doorwerkgever.
Werken als zelfstandige
Van de doorwerkende 65-plussers heeft 57% een eigen bedrijf, volgens  het magazine Businessinsider. Dat wil zeggen dat men is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een bedrijf heeft gevestigd en financiële zaken (loonbelasting en BTW-afdrachten) zelf regelt met de Belastingdienst. Mensen die in hun eentje een bedrijf hebben (ZZP’ers) hebben enkele nadelen die ook gelden voor doorwerkende ouderen: bij ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt men niet of beperkt doorbetaald. Doorwerken als zelfstandige ligt echter vooral voor de hand wanneer men al een bedrijf heeft en het klappen van de zweep kent. Ook wanneer u nog geen bedrijf heeft, maar u wilt nog flink aan de slag, is het aan te bevelen als zelfstandige te gaan werken. Als dat niet zo is, ligt het werken via een uitzendbureau meer voor de hand.
Ten slotte
Laten we duidelijk zijn: volgens ons is er helemaal niets mis met het genieten van uw welverdiende pensioen. Maar voor wie extra wil of moet werken, zijn er meer mogelijkheden ontstaan bij te verdienen. Nu het ‘schuiven met de pensioenleeftijd’ vaker voorkomt ontstaan er ook mogelijkheden om wat langer door te werken of minder uren per week te werken. De uitzendbureaus die zich op de gepensioneerde werknemers richten kunnen hier een goede rol in vervullen.