DOMOTICA-woning

Werkbezoek DOMOTICA-woning Den Haag.

Op 5 april heeft een afgevaardigde van de Seniorenraad Westland een bezoek gebracht aan een woning van HAAG WONEN in Den Haag.

In deze woning zijn allerlei technologische voorzieningen aangebracht om – als het fysiek of psychisch wat minder gaat – langer op een veilige en menswaardige manier in de eigen woning te kunnen blijven wonen.

Het project is een gezamenlijke inspanning van de gemeente Den Haag, een bewonersgroep en HAAG WONEN. Men wil  proefondervindelijk vaststellen hoe de huidige techniek (electronica!) én de mens zinvol, op maat en vooral mensvriendelijk kunnen worden verbonden.

Waar moet je hierbij aan denken?

Wel . . . aan sensoren, die waarschuwen als er iets niet goed gaat. Toepassingen op uw mobiele telefoon, televisie, tablet, stappentellers en/of electrische deuropeners. Ook het (automatisch) waarschuwen van artsen, mantelzorgers, hulpdiensten kan levensreddende invloed hebben.

Alles wordt met de bewonersgroep doorgesproken om de menselijke maat van alle technische en electronische hulpmiddelen in de gaten te houden.

Alle hulpmiddelen en voorzieningen worden door de fabrikanten “om niet” geleverd voor dit project met als eerste doel om de gebruiksvriendelijkheid te testen en te optimaliseren.

Het is dus zowel voor de gemeente, de woningcorporatie alsmede de bewonersgroep een ontdekkingsreis om te achterhalen hoe zinvol de geboden oplossing wordt ervaren.

Een goedwerkend communicatie-platform is noodzakelijk, omdat alle electronica via apps en internet met elkaar communiceren. Hieraan hard wordt gewerkt.

Een probleem is wel hoe in de nabije toekomst al die apparaten, die verbonden zijn met internet, te beveiligen. Tevens nemen de datastromen in omvang ongelofelijk snel toe.

Een open vraag is daarbij  hoe de financiering dient te worden geregeld.

Wellicht biedt de W.M.O. hierbij de helpende hand!

Op de keeper beschouwd is het openhouden van verzorgingshuizen veel kostbaarder dan het toepassen van bovengeschetste ondersteuningsdomotica.

Alles bij elkaar genomen . . . een ontwikkeling die niet meer te stoppen is.       We zullen er mee moeten (leren) leven!

Piet van der Schalk.