DNB: Groei is over piek heen

 Na een teleurstellend eerste kwartaal heeft De Nederlandse Bank de groeiprognose voor dit jaar neerwaarts bijgesteld. Na een sterk 2017 zwakt de groei af en gaat DNB nu uit van 2,5% over 2018, in plaats van 3,1%. Wel blijft het hoogconjunctuur in ons land. Na jaren van beperkte loonstijgingen zorgt de krapte op de arbeidsmarkt nu wel voor een sterkere stijging van de lonen. Werknemers profiteren van de aanhoudende economische groei. DNB schat in dat het reëel beschikbaar inkomen de komende jaren met 3% op jaarbasis zal stijgen. (bron: IEX.nl)