Depressie hardnekkiger bij ouderen

Wetenschappers van het Amsterdams UMC concluderen uit onderzoek dat ouderen langer chronisch depressief blijven dan jongeren. De bestaande behandeling van depressie slaat eerder aan bij jonge mensen en zou daarom op leeftijd moeten worden afgestemd.

Wetenschappers analyseerden het ziektebeloop van ruim 1000 patiënten tussen de 18 en 88 jaar met een depressieve stoornis. De klachten van ouderen bleken veel hardnekkiger te zijn dan in andere fases. Ouderen worden nu vaak op dezelfde wijze behandeld als jongere patiënten, terwijl ze eigenlijk vanaf het begin zeer gestructureerde en intensievere behandelingen nodig hebben.

De grootste verschillen werden gevonden tussen de oudste (vanaf zeventig) en de jongste (tot dertig) leeftijdsgroep. Patiënten van 70 jaar en ouder hadden meer dan tachtig procent van de tijd depressieve symptomen, een langere tijd tot herstel en vaak na twee jaar nog steeds een depressieve stoornis.

Een ander opvallend verschil is dat de klachten van jongeren vaak heftiger zijn dan die van ouderen. (bron: VU medisch centrum)