De glazen pluim!

Een gezamenlijk initiatief van Fonds Westland en AD Haagsche Courant. Dien uw plan in binnen het thema “Samen”; een plan dat het algemeen maatschappelijk nut in het Westland dient. Het vergt een paar minuten tijd om het aanmeldingsformulier (www.deglazenpluim.nl) in te vullen.  Iedere Westlander kan een plan indienen op een laagdrempelige manier.  De doelstelling van de initiatiefnemers om een plan te honoreren met een geldbedrag (vanaf 500€) is zonder winstoogmerk!