De fiscus “zwalkt” . . .

De Belastingdienst krijgt ieder jaar honderden miljoenen euro’s aan rente terug van mensen die te weinig of te laat belasting betalen. Ondertussen vergoedt diezelfde Belastingdienst amper rente wanneer iemand juist te veel belasting heeft betaald.
Belastingplichtigen moeten altijd rente betalen als achteraf blijkt dat ze te weinig belasting hebben betaald. De Belastingdienst rekent dan een rente van minimaal 4 procent voor particulieren, en 8 procent voor bedrijven. Niet mals, nu de huidige spaarrente juist heel erg laag ligt.
8 procent

Bovendien ligt de wettelijke rente voor schulden op dit moment op 2 procent, een stuk lager dan de Belastingdienst vraagt dus. Dat komt doordat de Belastingdienst zijn rentes heeft vastgesteld in 2012, bij de invoering van deze regeling. Toen lagen de wettelijke rentes voor consumenten nog op 4 procent, en voor bedrijven op 8 procent.
Die belastingrente werkt overigens twee kanten op. “Wij kunnen u rente in rekening brengen, en u kunt rente vergoed krijgen van ons”, zegt de Belastingdienst op zijn site.
Zelden geld terug

Het probleem is alleen dat de Belastingdienst zelden rente vergoedt wanneer je te veel belasting hebt betaald. De Belastingdienst gaat je pas rente betalen als de dienst zelf in verzuim is.
Dat is zo als de fiscus bijvoorbeeld niet op tijd beslist over een aangifte of verzoek. Maar als je te veel belasting hebt betaald, is dat je eigen fout. “De hoofdregel is dat de Belastingdienst geen rente vergoedt”, schrijft demissionair staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen.
En als die rente al vergoed wordt, is volstrekt onduidelijk in welke situaties dat gebeurt. De Belastingdienst kent namelijk geen beleid voor het vergoeden van rente over te veel betaalde belasting.
Het vergoeden van rente door de fiscus gebeurt daarom ook steeds minder. In 2012 vergoedde de Belastingdienst nog 659 miljoen euro, in 2016 is dat flink gedaald tot 153 miljoen euro. 

Schatkist

Andersom moeten consumenten en bedrijven juist vaker rente betalen als ze te weinig belasting hebben betaald. En dat levert de schatkist steeds meer geld op. In 2013 ging het nog om een bedrag van 439 miljoen euro aan ontvangen belastingrente, blijkt uit antwoord op Kamervragen. Inmiddels is dat bedrag opgelopen naar 617 miljoen euro in 2016.
Wiebes is zich ervan bewust dat de huidige berekening van de belastingrente scheef is. Maar een aanpassing van de regels zit er niet in. Het zou de Belastingdienst te veel inkomsten kosten: “Ik kan mij goed voorstellen dat er belastingplichtigen zijn die de regeling belastingrente onrechtvaardig vinden.” Maar de regelgeving aanpassen ‘vraagt uiteraard passende dekking’. (bron: RTL Z)