CRISIS?

Volgens een bericht op de NOS-website wordt het tekort aan mensen de nieuwe crisis. Dat is geen verrassing, want voor de Corona-‘crisis’ was er al een schreeuwend tekort. Uit het artikel blijkt, dat juist de Corona-crisis deze arbeidskrapte kortstondig onderdrukt heeft.

Een hoogleraar ‘arbeidsmarkt’ duidt deze krapte in kleurrijke plaatjes van Nederland, waarbij lichtblauw perfect is, donkerblauw een overschot aan werkzoekenden geeft en rood een schreeuwend tekort. Voor verschillende beroepen is het tekort in één kwartaal veel groter geworden. Vaak zijn het jobs, waarbij je je handen moet gebruiken het schaarst, zoals hoveniers, loodgieters, elektriciens en andere technici.

Volgens deze hoogleraar is er geen snelle oplossing voor dit tekort. Want het is een direct gevolg van de bevolkingssamenstelling: het aantal ouderen neemt toe, het aantal jongeren neemt af. En omscholen of mensen uit het buitenland halen kost tijd.

Hij concludeert dan ook, dat er geen pasklaar antwoord is en verwijst nog naar het vele parttime werken in ons land.

Ik heb meteen gereageerd. Als je constateert, dat het aantal ouderen toeneemt en het aantal jongeren afneemt, waarom dan niet naar die grote groep ouderen kijken?

Zoals ik in een eerdere column heb aangegeven, is er geen enkel onderzoek, dat aantoont dat ouderen sneller ziek worden. Eigenlijk is het juist omgekeerd: als men als gepensioneerde wil werken, zoekt men vaak leuk werk. En als je leuk werk doet, word je minder vaak ziek.

Gaat het dan lukken om die groep ouderen aan te spreken? Willen die niet liever met een camper door Europa trekken en de winter doorbrengen in Gran Canaria? Natuurlijk zijn er bij, die dit een zinvolle besteding van hun pensionering vinden, maar al te vaak mist de gepensioneerde het sociale contact, dat ze in hun werkzame leven hadden onder collega’s en vakgenoten.

Sommige beroepen zijn minder geschikt voor deze grote groep en vermoedelijk heeft de geïnteresseerde senior eisen en wensen. Maar die eisen/wensen kunnen alle andere werkzoekenden op dit moment ook stellen. Een oplossing voor deze ‘crisis’ is dichterbij dan je denkt.

Gerard van Daalen

Ideeën over zinvolle tijdsbesteding? info@seniorenraad-westland.nl