Creativiteit en afleiding hand in hand . . .

In deze bijzondere leefomstandigheden, veroorzaakt door een grensoverschrijdend fenomeen: het coronavirus, komt het binnenshuis aan op positief doorleven. Er worden al vele creatieve tijdverdrijven aangedragen door evenzovele creatieve geesten. Hier volgen er nog een paar:

  • Voorjaarsklusjes aanpakken, waarvoor anders vaak de tijd ontbreekt. Te denken valt aan overtollige of kapotte apparatuur verzamelen en afvoeren; aanbrengen van rook- en CO2-melders op alle verdiepingen van het huis; het per rubriek verzamelen van noodzakelijke paperassen en compact opbergen in enkele dossiermappen; het oliën van scharnieren van deuren en kastjes; het saneren en herindelen van de inventaris van de trapkelderkast.    
  • Het plantenbezit in de tuin fotograferen en vervolgens via ‘plantsnap’ of een floragids de planten determineren; onnodige tegels uit de tuin verwijderen om daarna nieuwe aanplant te plaatsen, waardoor regenwater sneller de grond in kan dringen; achterstallig snoeiwerk doen; een insectenhotel knutselen en op een in het oog springende plek ophangen; een foto op canvas van een aansprekend onderwerp of dierbaar moment laten printen en een mooi plekje in de tuin geven.
  • De huiskamer van aanblik ‘opfleuren’ door schilderijen van plaats te ruilen, door een vrolijk element (beeldje, gezellige familiefoto, kleurrijke plant) toe te voegen, maar ook de ‘kunst van het weglaten’ kan een kamer goeddoen.
  • Het bekijken via de computer van ‘Betty Asfalt TV’: Paul Haenen belicht op luchtige wijze alle actuele facetten van het coronavirus; er is tevens ruimte voor serieuze informatie, die voor iedereen van belang kan zijn.

Wellicht brengt het bovenstaande u op nieuwe ideeën . . . alleen maar goed in deze bijzondere tijd, waarin u het binnenskamers ook moet zien te ‘rooien’! Samen sterk!

Bron: Seniorenraad Westland