Coronapeiling woningmarkt

In juli is slechts 22% van de huiseigenaren bezorgd over een eventuele daling van huizenprijzen door de coronacrisis. In april en mei was dat nog 50%. Ook de angst dat de woningmarkt stilvalt, is sterk afgenomen. In het begin van de crisis dacht namelijk bijna de helft van de huiseigenaren dat dit zou gaan gebeuren, afgelopen maand was dit nog maar 18%. De verwachting over een afnemende vraag naar woningen daalt eveneens spectaculair van 72% aan het begin van de crisis naar 32% in juli. De huizenbezitter is dus ondanks de huidige coronaproblemen positiever gestemd dan de maanden daarvoor. Dit zijn enkele uitkomsten van de derde coronapeiling onder leden van Vereniging Eigen Huis. 

Bron: Ver. Eigen Huis