Coronaclausules bij koop/verkoop huis

Door de coronacrisis nemen steeds meer kopers en verkopers speciale coronaclausules in het koopcontract op. Zo kunnen zij in woelige tijden nog onder de koop of verkoop van een woning uit. Maar soms zijn hier minder ingrijpende  alternatieven voor, zegt jurist Corine Jansen van Vereniging Eigen Huis.  

Hoe de coronacrisis zich ontwikkelt, is voor iedereen onduidelijk. Geen wonder dat kopers en verkopers onzeker worden. Wat nu als de verkoper in quarantaine zit en niet bij de overdracht kan zijn? Of als de koper kort voor de overdracht aan het virus overlijdt? 

Het is altijd verleidelijk dergelijke risico’s bij een koop of verkoop van een woning zoveel mogelijk bij de ander te leggen. Geen wonder dat er nu allerlei coronaclausules in omloop zijn, waarmee een koopovereenkomst kan worden ontbonden. Maar geen enkele clausule kan alle denkbare risico’s ondervangen. Sterker, ze zijn niet altijd nodig. 

Notaris regelt overdracht

Stel nou dat een koper of verkoper de koopovereenkomst mag ontbinden als hij of zij bij besmetting of ziekenhuisopname niet bij de overdracht aanwezig kan zijn. De ander blijft dan tot het allerlaatste moment in onzekerheid of de transactie doorgaat.  

Dit hoeft niet. Of je nu koopt of verkoopt, machtig van tevoren de notaris om de overdracht namens jou te regelen, mocht je gezondheid het even niet toelaten.  

Overlijdensrisicoverzekering 

Helaas kost de coronapandemie levens. Daarom willen sommige kopers en verkopers een overlijdensclausule opnemen: de overeenkomst wordt ontbonden als de andere partij voor de overdracht komt te overlijden. Ook hier geldt dat de ander dan tot het allerlaatste moment in onzekerheid blijft of de transactie doorgaat. 

Voor de corona uitbraak werd overlijden in het algemeen niet als voorbehoud afgesproken. Vooral kopers hebben nu behoefte aan zo’n voorbehoud, maar het is de vraag of een verkoper hiermee wil instemmen.

Gelukkig zijn er alternatieven. Kopers kunnen zich bij enkele notarissen verzekeren voor het geval hij of zij voor de overdracht sterft. Er wordt in dat geval een bepaald bedrag uitgekeerd. Kopers kunnen ook een overlijdensrisicoverzekering afsluiten die nog voor de overdracht ingaat. In beide gevallen blijft het financiële risico beperkt en is een extra voorbehoud niet per se nodig.  

Langer financieringsvoorbehoud  

Door de coronacrisis zijn kopers vaker onzeker of zij de financiering wel rondkrijgen. Ze willen dan een financieringsvoorbehoud opnemen, waarmee ze soms zelfs tot de datum van de eigendomsoverdracht van de overeenkomst af kunnen.   

Het financieringsvoorbehoud is een heel normale ontbindende voorwaarde. Hiermee kan de koper afzien van de koop als de hypotheek door de geldverstrekker wordt geweigerd binnen de termijn die in deze ontbindende voorwaarde staat genoemd.  Normaal adviseren we een termijn van zes tot acht weken. 
Tijdens deze coronacrisis is het voor kopers wellicht verstandiger een paar weken extra af te spreken met de verkoper. Het risico op vertraging bij de financiering is nu groter.  

Kortom: of je nu koper of verkoper bent, wees terughoudend met allerlei coronagerelateerde clausules. Vaak zijn er alternatieven waarmee de risico’s ook worden beperkt en die minder ingrijpend zijn.  

Bron: Ver. Eigen Huis