Carin Gaemers invloedrijkste vrouw van Nederland

Carin Gaemers heeft samen met Hugo Borst de “Nederlandse Politiek” dusdanig onder druk gezet, dat er ruim twee miljard meer naar de ouderenzorg gaat. Met name de zorg in de verpleegtehuizen zal hierdoor op termijn duidelijk gaan verbeteren door vergroting van het aantal te besteden zorg-uren aan met name de mindervalide medemens. De strijdbare Carin Gaemers sprak op 6 december bij “Late night” van Umberto Tan haar verbazing uit dat er de laatste twee maanden nog geen duidelijke koerswijziging in landelijk zorgbeleid is, hetgeen waarschijnlijk te wijten is aan de vertraagde totstandkoming van de nieuwe regeringsploeg. Carin is onlangs door het blad “Opzij” gekozen tot invloedrijkste vrouw van Nederland in 2017. (bron: Seniorenraad Westland)