Brandveiligheid

Naar aanleiding van de brand in de Wittebrug in Poeldijk heeft het college besloten om met de bestuurders van de woningcorporaties in gesprek te gaan om hen te wijzen op het belang van brandveilige maatregelen en het plaatsen van rookmelders. Het college  zal daarnaast in samenwerking met de brandweer ook particuliere verhuurders en VvE’s wijzen op het belang van deze maatregelen.

Hierbij zij aangetekend, dat het nieuwe Bouwbesluit voorziet in de plicht om brandveilige maatregelen te treffen en rookmelders te plaatsen. Hierop wordt ook gecontroleerd door  medewerkers van Bouw & Woningtoezicht en de brandweer. Het ligt anders bij gebouwen van voor het nieuwe Bouwbesluit. Daar is het belang van brandveiligheid en rookmelders net zo groot, maar de “plicht” ontbreekt. (bron: Westlanders.nu)