Bitcoin . . . op retour?

De cryptocurrency van dit tijdsgewricht lopen behoorlijke neerwaartse klappen op. Bij het volledig verdampen van de rond 100 miljard waardepositie zal de wereldeconomie geen noemenswaardige schade oplopen. De geldscheppende waarde die de nationale overheden aan de banken als institutionele beheerders hebben toevertrouwd zal naar inzicht van de financiële experts niet gauw door bitcoinscheppende waarde worden vervangen. Daar zullen de “Macrons” van deze wereld altijd een stokje voor steken door op legale wijze de “smeerolie” tussen de raderen van de financiële wereld (zijnde de in het economisch verkeer gebruikte valuta)  te blijven waarderen als enig mogelijke betaalmiddel. We volgen de op zich interessante ontwikkelingen, maar zullen thans niet gauw in den blinde de cryptocurrency hoopvol omarmen. (bron: Mobeco / commissie “Communicatie & Voorlichting”)