Bezwaar WOZ-waarde vaak gehonoreerd

Binnenkort ontvangen huizenbezitters weer de WOZ-waarde van hun huis. Sommige lokale lasten zijn gebaseerd op de WOZ-waarde. Bezwaar maken kan daarom interessant zijn. Maar hoe doe je dat?

Ieder jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van je huis vast, met als peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is deze keer met gemiddeld 6 tot 8% gestegen. Dat leidt dan al snel tot hogere lasten, omdat de WOZ-waarde de basis is voor allerlei belastingen, zoals het eigenwoningforfait, de onroerende zaakbelasting (OZB) en de erf- en schenkbelasting. Als de WOZ-waarde te hoog is, betaal je teveel belasting. Maar als je succesvol bezwaar maakt, bespaar je al snel tientallen tot soms wel honderden euro’s per jaar.

Eigenwoningforfait

Neem bijvoorbeeld het eigenwoningforfait, een bedrag dat je bij je inkomen moet optellen als inkomen. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van je huis. Dit jaar is het eigenwoningforfait 0,5%. Teken je succesvol bezwaar aan, dan hoef je bij je aangifte over 2021 voor iedere waardevermindering van je huis van € 10.000 € 50 minder bij je inkomen op te tellen, netto een besparing van circa € 25 belasting. Ook de onroerende zaakbelasting valt lager uit als de WOZ-waarde van je huis lager is.

Erfenis

Het fiscale voordeel van een lagere WOZ-waarde bij een erfenis is nog veel groter. Als je bijvoorbeeld het huis van je ouders erft, dan betaal je over de WOZ-waarde 10% tot 20% erfbelasting, afhankelijk van de omvang van de nalatenschap. Wanneer je met een succesvol bezwaar de WOZ-waarde € 10.000 kunt verlagen, dan scheelt dat € 1.000 of € 2.000 erfbelasting.

Slechts 2% maakt bezwaar

Als je bezwaar maakt heb je een flinke kans dat de WOZ-waarde omlaag gaat; circa de helft van de bezwaren wordt gehonoreerd. Toch maakt slechts circa 2% van de huiseigenaren bezwaar tegen de WOZ-waardebepaling. Mensen die bezwaar maken, pluizen vaak als eerste uit of vergelijkbaar panden in de buurt het afgelopen jaar misschien voor minder geld verkocht zijn. Ook kunnen bouwfouten, een slechte staat van onderhoud, geluidsoverlast, een erg ouderwetse badkamer of een minder gunstige ligging van je huis de woningwaarde drukken.

Bezwaarschrift

Ben je ervan overtuigd dat je huis te hoog is getaxeerd, dan kun je je bezwaarschrift opstellen (binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking). Hierin geef je aan dat je het niet eens bent met de beschikking en onderbouw je waarom je dat vindt. Stuur zoveel mogelijk bewijsmateriaal mee, zoals foto’s. Op de websites van de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis zijn voorbeeldbrieven voor bezwaarmaking te vinden.’

Bron: JOUW geld