Bespaar nu nog . . . in 2018!

1. Voer klussen aan huis uit
Heeft u plannen voor woningonderhoud, zoals schilderwerk, stukadoren, behangen of isolatiewerk? Laat deze klussen nog in 2018 uitvoeren. In 2019 stijgt het lage btw-tarief namelijk van 6 % naar 9 % en worden deze werkzaamheden dus duurder.
Lukt het niet om de klus in 2018 opgeleverd te krijgen, dan kunt u het hogere btw-tarief voorkomen door de volledige factuur in 2018 te betalen. Betalen voor werkzaamheden die nog niet zijn afgerond, is wel een risico.

2. Houd rekening met uw vermogen in box 3
1 januari 2019 is de waardepeildatum voor box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen); de Belastingdienst kijkt wat op dat moment uw vermogen min de schulden is. Houd hierbij rekening met het heffingsvrije vermogen. In 2019 bent u tot € 30.360 geen belasting verschuldigd in box 3, voor fiscale partners is dat € 60.720. Verwacht u die grens te overschrijden? Een aantal tips om de box 3-heffing te voorkomen of te verlagen:
Investeer nog in 2018 in energiebesparende maatregelen.
Doe in 2018 een extra storting in uw kapitaalverzekering eigen woning. Raadpleeg hierbij altijd uw adviseur tot welk bedrag en onder welke voorwaarden dit is toegestaan.
Los af op uw hypotheek. Controleer bij uw hypotheekadviseur of bank tot welk bedrag dit jaarlijks boetevrij mag.
Maak gebruik van de verruimde schenkvrijstellingen. Zolang de ontvanger (of de fiscale partner hiervan) tussen de 18 en 40 jaar oud is, mag een hoge schenking worden gedaan voor de woning; deze schenking is tot een bedrag van € 100.800 belastingvrij. Het is mogelijk de schenking te spreiden over 2 of 3 jaar, mits de ontvanger (of de fiscale partner hiervan) ook in het laatste jaar van schenking jonger is dan 40 jaar.
Overweegt u verkoop van uw woning en verwacht u dat de opbrengst hoger is dan de nog af te lossen hypotheek, dan kan het verstandig zijn uw woning pas na 1 januari 2019 te verkopen. U ontvangt de overwaarde dan na 1 januari op uw rekening en betaalt hierover geen box 3-belasting in 2019. En valt u onder het overgangsrecht? Dan heeft u bij verkoop in 2019 meer tijd om weer een nieuwe eigenwoningschuld aan te gaan, uiterlijk tot en met 31 december 2020 (bij verkoop in 2018 uiterlijk tot en met 31 december 2019).

3. Controleer de WOZ-waarde
In februari of maart 2019 vallen de definitieve WOZ-beschikking en ozb-aanslag op de mat. Veel gemeenten geven nu al inzicht in de objectgegevens die ze gebruiken om de WOZ-waarde vast te stellen, zoals oppervlakte, inhoud en ligging. Sommige gemeenten geven zelfs al aan wat de WOZ-waarde volgend jaar wordt, de zogeheten WOZ-voormelding. Is dat in uw gemeente het geval, kijk er dan nu al kritisch naar. Wie nu fouten signaleert en aan de gemeente doorgeeft, bespaart tijd en mogelijk belasting.
De Waarderingskamer, die gemeenten controleert en beoordeelt op de uitvoering van de Wet WOZ, voorspelt voor 2019 een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van 7,5 tot 9,5 %. Lees meer over het controleren van de WOZ-waarde ›
Heeft u een renteopslag en is de WOZ-waarde van uw woning in de definitieve beschikking hoger dan uw hypotheek, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een lagere hypotheekrente. U vormt immers minder risico voor de bank, zodat de renteopslag kan vervallen. Bespreek de mogelijkheden met uw hypotheekadviseur.

4. Betaal hypotheekrente vooruit
Betaalt u de hypotheekrente vooruit tot 1 juli 2019, dan is dit bedrag nog aftrekbaar in 2018. Het voordeel: in 2018 geldt een hoger maximum aftrektarief (49,5 %) dan in 2019 (49 %). Hoewel de Belastingdienst zes maanden vooruitbetaling van rente goedkeurt, werken helaas niet veel banken hieraan mee. Bespreek de mogelijkheden met uw hypotheekverstrekker. Wie geen eigenwoningschuld heeft bij een bank, maar een onderhandse lening bij familie, kan de rente ook zes maanden vooruitbetalen.
Betaalt u de hypotheekrente vooruit en heeft u hierdoor in 2019 een hoger eigenwoningforfait dan aftrekbare hypotheekrente, dan heeft u geen recht op de aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld (Hillen-aftrek).

5. Regel hypotheekaanpassingen
Heeft u jaarlijks een bruto inkomen boven de € 68.500, dan heeft u te maken met de aftrekbeperking; betaalde oversluitkosten, advieskosten en boeterente kunt u in 2019 tegen een lager maximumtarief (49 %) in aftrek brengen dan in 2018 (49,5 %). Het kan dus aantrekkelijk zijn om aanpassingen aan de hypotheek nog in 2018 te regelen.

6. Los een kleine eigenwoningschuld af
Heeft u geen of een kleine hypotheekschuld? Oftewel: is uw eigenwoningforfait hoger dan uw aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrenteaftrek? Dan leidt uw aftrekpost eigen woning niet meer tot een belastingteruggave. Uw bruto rentelast wordt hierdoor ook uw netto rentelast. Het kan daarom verstandig zijn om uw hypotheek volledig af te lossen.
Let op! In 2018 heeft u volgens de Wet Hillen recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrek eigen woning. Vanaf 2019 wordt deze extra aftrekpost in 30 jaar volledig afgebouwd. Dat betekent dat u met een bijtelling van het eigenwoningforfait te maken kunt krijgen wanneer u geen of een geringe eigenwoningschuld heeft. Over deze bijtelling bent u dus per 2019 inkomstenbelasting verschuldigd. Dat belastingbedrag loopt jaarlijks op. 

7. Houd rekening met het vervallen van de monumentenaftrek
Voor eigenaren van een rijksmonument kan het aantrekkelijk zijn om gepland onderhoud nog in 2018 uit te voeren. De huidige monumentenaftrek wordt in 2019 namelijk vervangen door een monumentensubsidie. In 2018 zijn de kosten voor onderhoud aan niet-monumentale onderdelen van een monument nog aftrekbaar. Denk hierbij aan onderhoud aan sanitair, elektrische installaties en verwarming.
In de nieuwe regeling ligt de focus op behoud van monumentale waarden, zoals schilder- en restauratiewerkzaamheden. Onderhoudskosten voor niet-monumentale onderdelen komen in 2019 niet in aanmerking voor subsidie.

8. Pas uw voorlopige aanslag op tijd aan
Ontvangt u maandelijks een voorlopige teruggave van de Belastingdienst? En is er in 2018 iets veranderd in uw inkomen of persoonlijke situatie? Dan kan dit gevolgen hebben voor de maandelijkse teruggave; deze loopt in 2019 automatisch door op basis van de oude situatie. Voorkom dat u maandelijks te veel belastingteruggave ontvangt en pas de voorlopige aanslag op tijd aan. Lees in ons stappenplan hoe het werkt.

(bron: Vereniging Eigen Huis)