Belasting op energierekening schiet volgend jaar 25 % omhoog

Belasting op energierekening schiet volgend jaar 25 % omhoog

De belastingen op een gemiddelde gas- en elektriciteitsrekening van een eigen woning schieten volgend jaar met maar liefst 25 % omhoog. Huiseigenaren gaan daardoor in 2019 ruim € 150 meer aan energiebelasting betalen. Dat heeft Vereniging Eigen Huis berekend op basis van nu bekende informatie*.
De stijging van de energierekening is het resultaat van de optelsom van een hogere energiebelasting op gas, een forse verhoging van de Opslag duurzame energie (ODE), een verlaging van de belasting op elektra en een kleinere korting op de energiebelasting.
Energiebesparingsbeleid nog ver te zoeken
De belastingverhogingen benadelen vooral mensen die zelf niet in staat zijn om hun huis energiezuiniger te maken. Vereniging Eigen Huis vindt dit onrechtvaardig. Algemeen directeur Cindy van de Velde: ‘Het is aan het kabinet om niet alleen de lasten te verhogen, maar ook om mensen te helpen om hun huis energiezuiniger te maken. Tot nu toe is dergelijk overheidsbeleid nog ver te zoeken. Veel mensen kunnen hun verbruik nauwelijks verminderen en moeten eerst nog flink sparen om hun huis energiezuiniger te maken. Vooral zij hebben het meeste nadeel van deze belastingverhogingen.’
Besparen levert nauwelijks belastingvoordeel op
Ook mensen die wel maatregelen nemen om hun energieverbruik volgend jaar te verminderen hebben daar maar weinig voordeel van. Als zij erin slagen om hun gas- en elektriciteitsverbruik met 5 % te verminderen, waar de overheid in prognoses van uitgaat, is hun belastingvoordeel nog geen € 5.
Optelsom van belastingen
Dit jaar betaalt een woningeigenaar met een gemiddeld gezinsverbruik via zijn energierekening € 614 aan belastingen. In 2019 zal dit bedrag met 25 % oplopen naar € 766. De stijging van € 152 komt voor een groot deel door de toename van de ODE met € 66. Als tweede gaat de belasting op gas omhoog terwijl de belasting op elektriciteit daalt. Per saldo betaalt een huiseigenaar hierdoor volgend jaar € 24 meer energiebelasting. Tot slot daalt volgend jaar de korting op energiebelasting. Dat resulteert in een belastingstijging van gemiddeld € 62.

Bij de doorrekening van de voorgenomen tarieven voor 2019 gaat de minister uit van een landelijk gemiddeld verbruik van alle huur- en koopwoningen bij elkaar, inclusief zeer energiezuinige en ‘0 op de meter’ nieuwbouwwoningen. Het gemiddeld energieverbruik van koopwoningen ligt volgens vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS op 3.300 KWh elektra en 1.470 m3 gas. Daardoor kunnen huiseigenaren volgend jaar een hogere energierekening verwachten dan het ministerie laat zien.

* Bronnen: het Regeerakkoord, de Fiscale Vergroeningsbrief en de Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (voor de tarieven 2019).