Banken helpen slachtoffers spoofing

De vier grote banken in Nederland gaan slachtoffers van spoofing helpen. Zo zullen banken de schade van slachtoffers vergoeden als aantoonbaar misbruik is gemaakt van naam en telefoonnummer van de bank. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.

Bij spoofing bellen oplichters vanaf een bestaand telefoonnummer van de bank. Het lijkt dus of een medewerker van de bank belt. SMS-spoofing bestaat ook. Het mobiele nummer of de naam van de afzender is dan een bestaand nummer of de echte naam van de bank. Oplichters maken hiervoor slim misbruik van het mobiele telefoonnetwerk. In principe kan ieder willekeurig telefoonnummer worden nagebootst. De bank zelf kan hier niets aandoen.

De oplichters proberen vervolgens het slachtoffer te overtuigen geld over te maken of de pincode te vertellen. Ook kan de beller vragen of het slachtoffer de bank toegang tot uw computer wil geven. Het slachtoffer moet daarvoor speciale software installeren. Bij een SMS vraagt de oplichter aan het slachtoffer om te klikken op een link in het bericht. Belangrijk om te weten is dat een bank nooit om de pincode zal vragen. Ook zal de bank nooit vragen om geld over te boeken. Als de bank zoiets vraagt, zijn er oplichters aan het werk.

Individueel bekijken

Banken gaan nu schade van hun klanten bij spoofing vergoeden als de naam of het telefoonnummer van de bank aantoonbaar is misbruikt. Ook moet het slachtoffer aangifte doen. De banken zullen individueel per situatie op basis van feiten omstandigheden besluiten of zij tot coulance overgaan. Uitgangspunt is namelijk dat klanten een eigen verantwoordelijkheid hebben. De coulance geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.Bron(nen):