AOW per 1 juli a.s.

Bent u benieuwd hoe hoog uw AOW is geworden met ingang van 1 juli 2020? Een overzicht van de bedragen die in uw situatie gelden. In de meeste gevallen gaat de AOW omhoog: netto krijgen we er per maand tussen de €9,92 en €16,31 per maand bij.

De hoogte van de AOW per 1 juli 2020 hangt af van verschillende factoren. Zo wordt er gekeken of uw alleenstaand bent of samenwonend. Vervolgens gaat het er onder meer om of uw partner ook AOW krijgt.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende situaties en bijbehorende AOW-bedragen, zowel bruto als netto, per 1 juli 2020. Ten opzichte van de AOW bedragen van 1 januari 2020 gaan de meeste AOW-ers er op vooruit.

Onderstaande bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt en 100% AOW heeft opgebouwd. Let op: de nettobedragen hangen af van het totale inkomen en kunnen nog enigszins verschillen van het AOW-bedrag dat u daadwerkelijk ontvangt.

1. Alleenstaand

Brutobedrag met heffingskorting: € 1.270,67 (zonder: € 1.270,67)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 246,75)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 69,25 (zonder: € 69,25)
Nettobedrag met heffingskorting stijgt met €13,99 naar : €1201,42 (Was: €1.187,43)

Zonder heffingskorting: € 954,67

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,63 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is € 69,19 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.

2. Getrouwd of samenwonend: beiden AOW

Brutobedrag met heffingskorting: € 870,03 (zonder: € 870,03)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 168,92)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 47,41 (zonder: € 47,41)
Nettobedrag met heffingskorting stijgt met €9,91 naar €822,62 (was €812,71)

Zonder heffingskorting: € 653,70

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,63 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt €51,46 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald. 

3. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag

Brutobedrag met heffingskorting: € 870,03 (zonder: € 870,03)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 168,92)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 47,41 (zonder: € 47,41)
Nettobedrag met heffingskorting stijgt met €9,91 naar €822,62 (was €812,71)

Zonder heffingskorting: € 653,70

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,63 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt €51,46 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald

4. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag

Brutobedrag met heffingskorting: € 1.714,43 (zonder: € 1.714,43)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 79,67(zonder: € 332,58 )
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 93,43 (zonder: € 93,43)
Nettobedrag met heffingskorting stijgt met €16,32 naar €1541,33  (was €1.525,01)

Zonder heffingskorting : € 1.288,42

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,63 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is €98,84 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald. 

5. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, toeslag is 10% verlaagd

Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van minimaal € 2.939,33 bruto in de maand.

Brutobedrag met heffingskorting: € 1.629,99 (zonder: € 1.629,99)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 63,92 (zonder: € 316,83)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 88,83 (zonder: € 88,83)
Nettobedrag met heffingskorting stijgt met €14,40 naar €1477,24  (was €1.462,84)

Zonder heffingskorting: € 1.224,33

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,63  en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt €93,90 bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.

Bent u benieuwd naar de betaaldagen of uw nieuwe AOW-leeftijd? PlusOnline vergeleek eerder de pensioenleeftijd in Nederland met andere Europese landen.

Bron: SVB