Alleenwoners willen ook een ( collectief) dak

Het aantal “alleenwoners” zal de komende twaalf jaar oplopen naar 3,5 miljoen. De vraag naar passend onderdak zal in de pas moeten gaan lopen met deze stijging. Een fikse opgave voor beleidsmakers en wooncorporaties om dit aanstormend euvel het hoofd te bieden. Het omvormen van o.a. bestaande en komende industriële leegstand tot een creatieve woonomgeving voor de doelgroep zal een deel van het probleem kunnen bezweren. Nieuwe woonvormen voor alleenwoners – in combinatie met “zorg-op-de-stoep”- kan een aanzuigende werking genereren. Ook gemeente Westland zal nu al een versnellende dynamiek binnen dit thema moeten ontwikkelen.

(bron: Seniorenraad Westland)