Aardgasperikelen prikkelen . . .

De Seniorenraad Westland steunt het College van B & W in haar zorg omtrent de aardgaswinning in Westland. In het Gaagveld wil de NAM d.m.v. “fracking” (hydraulisch kraken) het laatste schaliegas uit de ondergrond (3 tot 4 kilometer diep) pompen.
Wat doen de onder hoge druk in de bodem gepompte chemicaliën op lange termijn, want 80% hiervan blijft “beneden”. Hoe vervuild kan het drinkwater door deze methode raken en als er methaan in het afvalwater meekomt is dat een versterking van het broeikas-effect. Het afvalwater levert een probleem op voor de rioolwaterzuivering en kan zelfs radioactieve stoffen uit de bodem opnemen. Naast de lelijke aanblik van een boorput, die het omringende landschap ontsiert is er gigantisch veel spoelwater nodig om het schaliegas “uit te wassen”. Last but not least is de kans op verzakkingen en kleine aardbevingen statistisch aanwezig.
Ook in Monster en ’s-Gravenzande maakt de bevolking zich zorgen over op handen zijnde NAM-activiteiten. TVW-Expertise uit Oudewater heeft in Monster zelfs een zgn. bouwkundige vooropname uitgevoerd, waarbij tientallen huizen in- en uitpandig zijn gefotografeerd op bestaande onvolkomendheden (scheuren e.d.).
De Seniorenraad houdt de geprolongeerde en nieuw-ingezette activiteiten nauwgezet in de gaten en zal de gemeenteraad functioneel bevragen, zodat hier er geen “Tweede Groningen” ontstaat.
(Bron:  Stichting Seniorenraad Westland)