Aantal bezoekers aan deze website verdubbelt . . .

Mede door het verschijnen van een persbericht in regioblad “GrootWestland” over een bijzonder onderdeel van onze website is sindsdien het dagelijks bezoekersaantal verdubbelt. Nu bezoeken dagelijks ongeveer 75 mensen onze website.

We doelen hier op “Interessante links”, de integrale databank van interessante websites voor de senior. Velerlei soort informatie is daar op te doen door simpelweg een vermelde website aan te klikken. Geregeld worden er websites toegevoegd en indien de betrokken bezoeker van onze website elders een unieke, neutrale website onder ogen krijgt hopen wij dat dit via het contactformulier bij de redactie wordt gemeld. Een e-mailtje naar tonywest@hccnet.nl is ook mogelijk. Bij voorbaat dank voor de moeite. Een verdere uitbouw van de digitale databank verbreedt het spectrum van mogelijkheden voor de (Westlandse)  senior. (bron: Commissie “Communicatie & Voorlichting”)