A Local Swim Westland 2018

De actie ‘A Local Swim Westland’ heeft zaterdag 573.715 euro opgebracht. Zevenhonderd zwemmers doken die dag De Lee in De Lier in om twee kilometer te zwemmen en daarmee geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte ALS.

Rond 13.30 uur doken de eerste volwassen deelnemers het water in, dat vandaag volgens de organisatie een temperatuur van 21 graden had. Olympus’70-atleet Maarten Bakker kwam als eerste uit het water. Hij werd op de voet gevolgd door Léon Lankester, die in 2016 de snelste zwemmer was. Om kwart voor vier startte de jeugdswim, een kortere route van 530 meter voor jongeren tussen de 10 en 15 jaar.

Het is de derde keer dat A Local Swim Westland is georganiseerd. De eerste editie was in 2014 waarbij met 300 deelnemers ruim 200.000 euro werd opgehaald. Sindsdien groeit de actie: in 2016 zwommen zo’n 500 mensen mee die daarmee in totaal zo’n 382.500 euro ophaalden. Dat dit jaar het aantal deelnemers en de opbrengst wederom zouden stijgen was vooraf al duidelijk. De vrijdag voor de wedstrijd stond de teller van de opbrengst rond het middaguur al op 391.542 euro. De organisatie stelde een maximum aan het aantal deelnemers, 700. Enkele maanden geleden waren alle startplekken al vergeven.

Twee opmerkelijke deelnemers dit jaar waren de Bloes Brodders uit de United States of Maasdijk. Met hoedje en al doken ook zij het water in om geld op te halen voor het goede doel. Halverwege de route hebben ze met z’n tweeën nog een moppie ‘gezongen’. (Bron: WOS.nl)