70-plussers wonen minder vaak alleen

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het percentage alleenwonende 70-plussers de afgelopen tien jaar is gedaald.

Langer thuis wonen

Het percentage alleenwonende zeventigers en tachtigers was afgelopen jaar 33 procent. In 2008 was dit nog 37 procent. Volgens het CBS is de daling bij 70-plussers te verklaren doordat mensen langer leven en de leeftijd is gestegen waarop mensen alleen achterblijven na het overlijden van hun partner. Ook blijven mensen langer thuis wonen en verhuizen ze pas op hogere leeftijd naar een zorginstelling. Wanneer iemand naar een zorginstelling verhuist geldt deze niet meer als alleenwonend.

90-plussers

Bij de hoogste leeftijdsgroep is het percentage alleenstaanden gestegen, dit komt volgens het CBS vooral omdat ze langer thuis blijven wonen. Het gaat hier wel om een kleine groep. 

Ouderen vormen nog steeds de grootste groep van alleenwonenden. Het CBS verwacht een verdere groei. In 2035 zijn er naar verwachting 3,6 miljoen mensen die alleen wonen. Een half miljoen zou dan 70-plusser zijn.

Bronnen: CBS