7 aandachtspunten voor de belastingaangifte

De aangifte voor de belasting komt er weer aan. Dat kan door de vele regels die ervoor gelden soms lastig zijn. We zetten zeven zaken voor je op een rij waarbij soms verwarring kan ontstaan.

Voor we die 7 aandachtspunten op een rijtje zetten, nog even iets over de vermogensrendementsheffing. Immers, vlak voor kerst 2021 kwam de uitspraak van onze hoogste rechtsinstantie, de Hoge Raad, dat de heffing in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De fiscus gaat namelijk per abuis uit van een fictief rendement, in plaats van het werkelijk behaalde rendement. En dat percentage is al jaren flink hoger dan de spaarrente. De Belastingdienst is de uitspraak nog aan het onderzoeken, maar meldt dat je toch aangifte moet doen. Mocht je voor een te hoog bedrag worden aangeslagen, dan wordt dat rechtgetrokken met de definitieve aanslag. De eerste € 50.000 zijn overigens vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.

Nu verder over de 7 aandachtspunten.

1. je vermogen niet verdelen

Als je een fiscaal partner hebt, dan mag je het box 3-vermogen verdelen tussen jou en je partner. Het maakt hierbij niet uit welk vermogen van wie is: je mag het geld op de aangifte verdelen op de manier die voor jullie het meest gunstig is. En door verstandig te schuiven, kun je behoorlijk veel belasting besparen. Zo kan bij een vermogen van € 200.000 al snel ruim € 400 worden bespaard. Wees je er wel van bewust dat de hoogte van het vermogen ook van invloed is op bijvoorbeeld heffingskortingen, dus kijk goed wat voor jullie het handigst is.

2. opgeven crypto-opbrengsten

Handel je in bitcoin of andere cryptomunten, dan moet je de waarde van je tegoeden op 1 januari 2021 opgeven. De koersen kunnen echter verschillen tussen diverse cryptobeurzen. Om misverstanden te voorkomen moet je de koers opgeven van het omwisselplatform dat jij gebruikt. Cryptotegoeden buiten het zicht van de Belastingdienst houden, is overigens geen goed idee. Weliswaar kan het nog wat jaren duren voor er Europese regelgeving is die cryptobrokers verplicht de waarde van de portefeuilles van hun klanten door te geven aan de Belastingdienst. Maar de fiscus mag tot vijf jaar terug vorderingen opleggen.

3. rente opgegeven

Je hoeft alleen de rente op te geven die daadwerkelijk op je rekening is bijgeschreven. Rente die je wel hebt opgebouwd, maar nog niet hebt ontvangen mag je dus buiten beschouwing laten.

4. schulden ten onrechte aftrekken

In box 3 is er aantrekkelijke aftrekpost: schulden, zoals een consumptieve lening, roodstand bij de bank. Maar niet elke schuld is aftrekbaar. Zo mag je bedrijfsschulden niet in mindering brengen op je vermogen. Ook de meeste belastingschulden zijn niet aftrekbaar, behalve verschuldigde erfbelasting. Studieschulden mag je wel aftrekken, tenzij deze nog kunnen worden omgezet in een gift. Houd er verder rekening mee dat voor schulden een drempel geldt van € 3.200 (of het dubbele bij fiscaal partnerschap).

5. spaarrekening van de kinderen niet opgeven

Hoewel minderjarige kinderen nog niet belastingplichtig zijn, moet je hun vermogen wel meenemen in de belastingaangifte en daar dus belasting over betalen.

6. verkeerde waarde van je vakantiehuisje gebruiken

Voor je spaargeld en beleggingen moet je de waarde op 1 januari 2021 opgeven. Maar voor een vakantiehuis geldt de waarde van 1 januari van het jaar vóór de aangifte: dus 2020. Veel belastingplichtigen vergeten dat. Als de prijs van het vakantiehuis vorig jaar is gestegen, betaal je dus onnodig veel belasting. Voor een vakantiewoning in Nederland moet je de WOZ-waarde opgeven. Staat het huisje in het buitenland, dan moet je uitgaan van de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde staat.

7. andere posten vergeten

Wist je dat je geld dat je hebt uitgeleend – en dus nog tegoed hebt – ook officieel moet opgeven als vermogen in box 3? Denk bijvoorbeeld aan een schenking op papier. Verder vergeten eigenaren van een koopappartement weleens om hun aandeel in het vermogen van de Vereniging van Eigenaren (VvE) op te geven.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze periodieke nieuwsbrief JOUW Geld

  • Naam*
  • E-mailadres*

Door het versturen van jouw gegevens verleen je JOUW en met haar verbonden ondernemingen in de financiële sector toestemming om je te informeren over onze producten en diensten en om look-a-likeprofielen te creëren. Tevens ben je automatisch free loyalty member. Dit betekent dat je gratis de digitale nieuwsbrief JOUW Geld ontvangt en gratis gebruik kunt maken van de lijfrente servicedesk en de Pensioen Scan. Zolang dat voor marketingdoeleinden van belang is, worden jouw gegevens bewaard. Als je hiertegen bezwaar hebt, kan je een e-mail sturen naar info@jouw-pensioen.nl. Je hebt het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens en je hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Bron: JOUW (Wijs/Van Oostveen)