2018: Hoeveel AOW?

De hoogte van uw AOW in 2018 hangt af van verschillende factoren. Zo wordt er gekeken of uw alleenstaand bent of samenwonend. Vervolgens gaat het er onder meer om of uw partner ook AOW krijgt.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende situaties en bijbehorende AOW-bedragen, zowel bruto als netto. Onderstaande bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt en 100% AOW heeft opgebouwd. Let op: de nettobedragen hangen af van het totale inkomen en kunnen nog enigszins verschillen van het AOW-bedrag dat u daadwerkelijk ontvangt.
1. Alleenstaand
Brutobedrag met heffingskorting: € 1.173,33 (zonder: € 1.173,33)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 218,17)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 66,29 (zonder: € 66,29)
Nettobedrag met heffingskorting: € 1.107,04 (zonder: € 888,87)
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 24,93 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is € 71,42 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.
2. Getrouwd of samenwonend: beiden AOW
Brutobedrag met heffingskorting: € 807,88 (zonder: € 807,88)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 150,17)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 45,64 (zonder: € 45,64)
Nettobedrag met heffingskorting: € 762,24 (zonder: € 612,07)
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 24,93 euro en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt 51,01 euro bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.
3. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag
Brutobedrag met heffingskorting: € 807,88 (zonder: € 807,88)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 150,17)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 45,64 (zonder: € 45,64)
Nettobedrag met heffingskorting: € 762,24 (zonder: € 612,07)
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 24,93 euro en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is 51,01 euro bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.
4. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag
Brutobedrag met heffingskorting: € € 1.590,66 (zonder: € 1.590,83)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 81,67 (zonder: € 296,25 )
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 89,88 (zonder: € 89,88)
Nettobedrag met heffingskorting: € 1.419,28 (zonder: € 1.204,70)
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 24,93 euro en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is 102,02 euro bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.
5. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, toeslag is 10% verlaagd
Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van minimaal € 2.760,87 bruto in de maand.
Brutobedrag met heffingskorting: € 1.512,54 (zonder: € 1.512,54)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 67,33 (zonder: € 281,92)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 85,45 (zonder: € 85,45)
Nettobedrag met heffingskorting: € 1.359,76 (zonder: € 1.145,18)
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 24,93 euro en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt 96,92 euro bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.