Unieke kennismaking . . .

Vanaf 20 februari volgend jaar kunnen bezoekers vier dagen per week in de binnenstad van Brugge kennismaken met het Engels Klooster in de Carmerstraat en het Karmelietenklooster in de Ezelstraat. Ze kunnen zich laten rondleiden door een gids en elk bezoek wordt afgerond met een ontmoeting met een zuster of pater.
Het is de bedoeling dat bezoekers niet alleen het gebouw ontdekken, maar ook zijn bewoners en het kloosterleven leren kennen. Gidsen leiden de bezoekers naar unieke, verborgen en geheime plekken waar stilte en schoonheid overheersen. De tijdsbeleving van de religieuzen leidt als vanzelf tot vertraging en verdieping. Boeken en kloosterbibliotheken zijn een rode draad in de parcours, verduidelijkt Doenja Van Belleghem, coördinator van het project Sacred Books, Secret Libraries.
Het is een pioniersproject dat een voortrekkersrol opneemt in het debat over de betekenis van religieus erfgoed en over de omgang met religieus erfgoed, zegt Van Belleghem
In samenspraak met religieuzen
Het project Sacred Books/Secret Libraries wil op een doordachte wijze ook mee ervoor zorgen dat de kloosters leefbaar blijven, met respect voor hun eigenheid, hun functie, hun betekenis, hun waarde en in nauwe samenspraak met de religieuzen en beheerders zelf. In het Engels Klooster woont een gemeenschap van acht zusters, in het Karmelietenklooster wonen acht paters.
Priorin Mary Aline kijkt uit naar de komst van de bezoekers, waaraan de zusters ook over hun geloof en manier van leven willen getuigen. De bezoekers krijgen niet elk hoekje en kantje van het klooster te zien, want de zusters willen toch nog een beetje privacy behouden:
Het tijdstip van de rondleiding is ook aangepast aan ons levensritme.
Een deel van de opbrengst van de rondleidingen komt de gemeenschap ten goede. Dat stelt ons bijvoorbeeld in staat om de gebouwen te onderhouden.
Subsidie van Toerisme Vlaanderen
Toerisme Vlaanderen en de stad Brugge zijn het project goedgezind. Zo heeft Toerisme Vlaanderen een subsidie van 321.000 euro toegekend. Bovendien zorgt het project volgens Ben Weyts, minister voor Toerisme, voor een uitbreiding van het aanbod voor toeristen uit binnen- en buitenland, die kunnen kennismaken met de kunstschatten van het Engels Klooster en het Klooster van de Ongeschoeide Karmelieten.
Burgemeester Dirk De fauw benadrukt het belang van het religieuze patrimonium van de stad, met zijn vele kerken en kloosters. Dit project draagt ertoe bij om dit patrimonium te bewaren, zichtbaar te maken en de aantrekkingskracht ervan te versterken. Een project zoals ‘Sacred Books, Secret Libraries’ draagt ertoe bij dat rijke erfgoed niet verdwijnt of versnipperd raakt. De burgemeester droomt ervan om een kenniscentrum onder supervisie van het stadsbestuur op te richten, om alle informatie en expertise rond het religieuze erfgoed te coördineren en een visie en coherent beleid uit te werken.

(bron: Kerknet/redactie)