Sociale huurwoningen in gemeentehuis Monster?

André van den Berg van de commissie “Wonen” van de Seniorenraad Westland is betrokken bij de herontwikkeling van het gemeentekantoor aan de Choorstraat in Monster. Een nieuwe woonvorm tussen zelfstandig thuis wonen en verblijven in een verpleeghuis heeft Van den Berg c.s. op het oog. Deze vorm van beschut wonen met hulp en ondersteuning onder handbereik bevindt zich thans in de ontwerpfase, nog zonder betrokkenheid van externe samenwerkingspartners. De huurprijs van de 40 geplande huurwoningen wordt lager dan 600 euro. “We bieden middels dit project veiligheid aan de senior en proberen eenzaamheid via “sociaal huren” te voorkomen”, aldus André van den Berg, voormalig directeur van woningcorporatie Wonen Wateringen. (bron: AD.nl)