Groepswonen

Groepswonen, iets voor u?
Er is veel veranderd op het gebied van wonen en zorg. De verzorgingshuizen verdwijnen en mensen blijven langer thuis wonen. Steeds meer mensen gaan op zoek naar een manier van wonen en leven die prettig en veilig voelt als ze ouder worden. Groepswonen kan hiervoor een oplossing zijn.

Bent u benieuwd of dat iets voor u is? Dan bent u van harte welkom op een informatiebijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Westland, de Seniorenraad en het Centrum Groepswonen. U krijgt dan een indruk van wat groepswonen betekent en van het leven in een woongroep.

Drie informatiebijeenkomsten
U kunt vrijblijvend langskomen op:
– 15 oktober, Monster, De Noviteit (Tuinzaal)
– 19 november, Naaldwijk, Ontmoetingskerk
Programma
Het programma van de informatiebijeenkomsten ziet er globaal als volgt uit:
19.00 uur inloop
19.15-20.15 uur presentatie door Terry van der Heide (Centrum Groepswonen) en toelichting van een ervaringsdeskundige
20.15-20.45 uur beantwoording vragen
21.00 uur einde

Ook op het PLUStival op 8 november kunt u zich laten informeren over groepswonen.

Wat is groepswonen?
Iedereen heeft bij groepswonen zijn eigen huis. Dat kunnen woningen naast elkaar zijn of verspreid over een straat, buurt of flatgebouw. Soms zijn de mensen in een groep ongeveer van dezelfde leeftijd, maar ook jong en oud door elkaar is mogelijk. Een woongroep is geen verzorgingshuis of serviceflat. Mensen kunnen zichzelf redden.

Voordelen
De mensen in een woongroep zijn betrokken bij elkaar en respecteren elkaars privacy. Ze helpen elkaar zonder zich daartoe verplicht te voelen. Heeft een buurvrouw griep, dan is een ander bereid om boodschappen voor haar te doen. Dat gaat over en weer. Ze vragen elkaar mee voor een museum- of filmbezoek of organiseren samen een feestje. Verder delen zij bijvoorbeeld een tuin, ontmoetingsruimte of auto. Onderling maken de bewoners afspraken.

Het Centrum Groepswonen heeft veel ervaring op het gebied van groepswonen en helpt bewoners om dit vorm te geven. Meer informatie over groepswonen is te vinden op www.centrumgroepswonen.nl].

Vast hartelijk bedankt voor het delen.

Wanneer u inhoudelijke vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer Propsma via telefoonnummer 0174-672675 of e-mail: jmpropsma@gemeentewestland.nl.

(bron: Gemeente Westland)