Eigen belang of gezamenlijk belang?

Als je in de krant leest dat mensen betrokken zijn in een handgemeen, denk je meestal niet, dat het om senioren gaat. Toch trok een kop in de Telegraaf mijn aandacht: ’Vechtpartij bij 50-plus’. Dan denk je in eerste instantie, dat dat waarschijnlijk een verbale vechtpartij is, maar dat was hier niet het geval. Een provinciale fractievoorzitter van deze partij heeft er een blauwe rug en een schaafwond in het gezicht aan overgehouden. De reden van dit gevecht bleef vaag. Ook in de krant was het een ’hij zegt zij zegt’ verhaal. De partijleider wilde eerst het politieonderzoek afwachten. Bijltjesdag was het gevolg. De een na de ander verliet, al dan niet vrijwillig, zijn zetel, inclusief de voorzitter. Uiteindelijk koos men eind mei een nieuwe voorzitter.

Dit elkaar de tent uitvechten is niet nieuw. Er is al eerder geprobeerd een ouderenpartij succesvol op te starten, maar ook dat eindigde in een gevecht, verbaal dan wel fysiek. Het gaat hierbij vaak om belangen. Het NRC schreef eind mei dat het bij de problemen rond 50-plus nooit om de inhoud ging, maar eerder om personen en partijpolitieke procedures. Dan denk ik, gaat het hier niet over eigen belang, over behoud van de eigen zetel en bijbehorend salaris?
In april kondigden vakbond en werkgevers gezamenlijk aan dat zij vinden, dat mensen met zware beroepen na 45 jaar werken met pensioen moeten kunnen. Dit in tegenstelling tot de huidige pensioenwetgeving die voor iedere Nederlander geldt. Wat is hier dan het belang? Voor de vakbonden die met teruglopende ledenaantallen te kampen hebben en waarvan de huidige leden letterlijk vergrijzen, is ook dit eigen belang. Ik vroeg me echter af wat het belang van werkgevers hier is. Hun werknemers hebben hun leven lang dit zware beroep gehad, gesteund door de Arbo-wetgeving, die het werk wat minder zwaar maakt. Toch wordt deze wetgeving niet altijd nageleefd, omdat er druk op het werk zit en soms omdat de werknemer dat zakje cement extra meeneemt. Met de jaren zal de productiviteit afnemen en kan de werknemer mogelijk met zijn gezondheid gaan kwakkelen. Dan is het voor de werkgever wel handig, als hij deze persoon na 45 jaar met pensioen kan sturen. Dat is goedkoper dan zoveel maanden ziektewet door moeten betalen. Duidelijk eigen belang.

Je werkt als lid van de Seniorenraad samen met je collega’s en je wordt als persoon gewaardeerd om je inbreng. Politieke partijen spreken gezamenlijk waardering uit voor onze club en onze standpunten worden opgenomen in hun programma en uiteindelijk in het Westlands akkoord , dan voelt dit ook zeer prettig. Uiteindelijk bevat dus elk gezamenlijk belang een eigen belang!


Gerard, juni 2018.