Dan maar de lucht in

Vorige week werd tijdens de laatste raadsvergadering vóór de zomervakantie gedebatteerd over o.a. de update van de Woonvisie 2020-2030 en over het voorstel van Westland Verstandig om een tweede Berkenflat (serviceflat voor senioren) in het Westland te onderzoeken.

Helaas is dit voorstel door de Raad om hen moverende redenen verworpen. En dat is jammer. Want de woningnood is hoog in het Westland, ook voor senioren, waardoor deze senioren in hun veel te grote huizen blijven zitten. Met als gevolg dat er geen doorstroom is voor gezinnen en starters.

Volgens André van den Berg van GBW stond in de vorige versie van de Woonvisie  de wens om ’ tot 2030 in Westland 1100 woningen te realiseren voor senioren, waarin wonen en zorg worden gecombineerd’. In  de huidige versie worden geen aantallen genoemd. Volgens Van den Berg werd dit vervangen door ‘wollige en vrijblijvende statements en weer een onderzoek’.

Het waarom laat zich wel raden: specifieke getallen dien je te verantwoorden aan het eind van je termijn, vrijblijvende statements niet.

Wat extra jammer is, is dat meerdere Westlandse politieke partijen in hun laatste verkiezingsprogramma de wens hebben geuit om meer serviceflats, zoals de Berkenflat, neer te zetten in de verschillende kernen. Blijkbaar moeten we als Westlandse burgers deze programma’s met een korreltje zout nemen. Een ‘verkiezingsbelofte’ blijkt  eerder een ‘verkiezingszoethoudertje’.

De afgelopen week vroeg een journalist in de Utrechtse versie van het AD zich af,  of de nieuwe huizen wat goedkoper kunnen zijn. In gesprek met projectontwikkelaar Zwart van Timpaan, die betaalbare woningen heeft neergezet in Leidsche Rijn, geeft die aan, dat hij op bouw- en ontwikkelkosten niet zoveel kan besparen. Volgens hem is het enige, waar winst te behalen valt, op de grond.

En de grondprijs in het Westland is erg hoog. Mocht er een maatschappelijk geëngageerde projectontwikkelaar bestaan, die bereid is om appartementen te bouwen voor senioren, zowel huur als koop, dan kunnen we hier niet anders dan de lucht in om nog enigszins betaalbare koop- en huurwoningen te kunnen aanbieden.

Gerard van Daalen

Wilt u reageren op onze columns: infoseniorenraad@gmail.com.