Commissies

Commissie “Wonen”

Jan Vink

Voorzitter

Kees van Leeuwen

Rob Vroombout

Vic Steenbergen

John Goudzwaard

Commissie “Zorg en welzijn”

Diane Rang

Voorzitter

Hanny Verrijp-In ’t Veld

Anny Berendse

Piet Boon

Gerard van Daalen

Frits Rijsemus

Tonny Vijverberg

Commissie “Werk en inkomen”

Joke Olsthoorn

Voorzitter

Jaap van der Snoek

Mieke van Dijk

Commissie “Mobiliteit en vervoer”

Ton Kettmann

Voorzitter

Peter Noordermeer

Harry de Mos

Chris Zonneveld

Nico Koers

Commissie “Communicatie en voorlichting”

Ton ter Heijden

Voorzitter

Lien Buruma

Max Vollebregt

Els Borsboom

1+