Internetmakelaar . . . ?

Internetmakelaar verkoopt je huis gemiddeld voor 18.000 euro minder . . .

 Het maakt wel degelijk uit welke makelaar je kiest voor de verkoop van je huis, blijkt uit onderzoek van de start-upmakelaarvergelijker DatHuis onder 150 makelaars. Wie een internetmakelaar in de arm neemt, loopt gemiddeld 18.000 euro aan opbrengst mis.

Internetmakelaars blijken de slechtste onderhandelaars. De bestverkopende krijgen zo’n 5 procent minder voor je huis dan full-servicemakelaars. Het beste kun je kiezen voor een makelaar met ervaring in een bepaalde wijk of prijsklasse. Die weet juist 5 procent meer uit een deal te slepen.

Directeur Joel Konijn van DatHuis heeft een aantal tips voor huizenverkopers. Kies bijvoorbeeld niet voor een snelle verkoop. “Voor een verkoopmakelaar is het lucratiever om een huis sneller en goedkoper te verkopen, dan trager en duurder. De makelaar ontvangt namelijk slechts een klein deel van de hogere verkoopprijs. Full service-makelaars houden huizen gemiddeld 28 procent langer in de verkoop dan internetmakelaars,” aldus Konijn.

Ook raadt hij aan om zowel online als offline verschillende makelaars te vergelijken. Let daarbij op verkoopduur, service en kosten, zowel courtage als opstartkosten. En schroom vooral niet om met de makelaar te onderhandelen over zijn prijs. (Pieter Immerzaal)

1+

Lokale lasten stijgen licht . . .

Bewoners betalen meer aan lokale lasten dit jaar, maar de stijging blijft ruim onder de verwachte inflatie van 1%.
Voor woningeigenaren stijgen de lokale lasten het meest, met gemiddeld 0,6%. Zij betalen gemiddeld 0,3% meer aan gemeentebelastingen terwijl de waterschapslasten en provinciale lasten met 1,6% gelijk blijven, zo blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die de Rijksuniversiteit Groningen presenteert.
Een meerpersoonshuishouden met een eigen woning is gemiddeld €1271 kwijt aan lokale lasten: €723 aan de gemeente, €222 aan de provincie en €326 aan het waterschap. Staat de koopwoning in Wassenaar, dan ben je als woningeigenaar met €1832 het duurst uit. Met €1009 betalen huizenbezitters in Tilburg het minst aan lokale lasten.
Huurders
De lasten van huurders stijgen dit jaar met gemiddeld 0,1%. Zij zijn gemiddeld €837 kwijt, daarvan gaat €364 naar de gemeente, €222 naar de provincie en €251 naar het waterschap. Nijmegen is voor huurders de goedkoopste habitat, daar bedragen de woonlasten €551. Midden-Delfland is met lokale lasten van €1199 de duurste gemeente voor huurders. De Telegraaf.

0

De glazen pluim!

Een gezamenlijk initiatief van Fonds Westland en AD Haagsche Courant. Dien uw plan in binnen het thema “Samen”; een plan dat het algemeen maatschappelijk nut in het Westland dient. Het vergt een paar minuten tijd om het aanmeldingsformulier (www.deglazenpluim.nl) in te vullen.  Iedere Westlander kan een plan indienen op een laagdrempelige manier.  De doelstelling van de initiatiefnemers om een plan te honoreren met een geldbedrag (vanaf 500€) is zonder winstoogmerk!

1+

Interessante links . . . weer uitgebreid!

Geregeld treft u in deze rubriek “nieuws” in de breedste zin van het woord.

Vandaag aandacht voor “Boekwinkeltjes.nl”. Een platform waardoor u goedkoop aan kwaliteitsboeken kunt komen. Maar heeft u “uitgelezen literatuur” . . .  verkoop ze aan een geïnteresseerde lezer(es). Veel leesplezier!

1+

Belastingtips voor senioren

Weinig veranderingen in een mensenleven zijn zo ingrijpend als stoppen met werken en met pensioen gaan. Ook op fiscaal vlak zijn sommige zaken heel anders geregeld dan toen u nog werkte.
De redactie van De Financiële Telegraaf zet zes tips op een rij voor uw belastingaangifte.
Heffingskorting (1)
Voor werkenden is de algemene heffingskorting meestal rechttoe rechtaan, maar de meeste ouderen hebben twee inkomens: de AOW-uitkering, én een aanvullend pensioen van hun vorige werkgever. U mag zelf kiezen op welk inkomen u de heffingskorting laat toepassen, als het maar niet op allebei is.
Afhankelijk van welke keuze u maakt, krijgt u meer of minder AOW en pensioen uitbetaald, en houdt u na de inkomstenbelasting meer of minder geld over. Goed opletten dus! We kunnen u hier geen algemeen advies geven, maar gelukkig heeft de Sociale Verzekeringsbank, die de AOW uitbetaalt, een rekenmodule.
Heffingskorting (2)
Bovenop de algemene heffingskorting komen veel AOW’ers nog in aanmerking voor een extra, inkomensafhankelijke ouderenkorting. Komt uw inkomen boven de €35.949 uit, dan gaat de ouderenkorting omlaag. Als u een partner heeft, kan het daarom lonen om te schuiven met inkomsten – bijvoorbeeld met het vermogensrendement in box 3. Zo kunt u maximaal van de ouderenkorting profiteren.
Middelen
Uw AOW-uitkering en pensioen zullen in alle gevallen lager uitvallen dan het loon dat u had als werkende. Dat is vervelend, maar u kunt het iets minder vervelend maken – met inkomstenmiddeling. Dan laat u de Belastingdienst uw gemiddelde inkomen uitrekenen over drie opeenvolgende jaren, en dáárover betaalt u dan belasting. Als blijkt dat u te veel belasting betaald hebt, krijgt u na middeling geld terug. Het magere jaar dempt de belastingdruk van de vette jaren.
Middelen is een recht, geen plicht, en u doet er goed aan eerst voor uzelf te berekenen of het zin heeft. Zo hanteert de fiscus een drempelbedrag. Wacht niet te lang met middelen: binnen drie jaar nadat de eerste van de drie te middelen aangiftes onherroepelijk wordt, moet u de aanvraag bij de Belastingdienst hebben ingediend.
Schenken
Vermogen is mooi, maar als u uw zuurverdiende centen wilt overdragen, is de Belastingdienst nooit ver weg . De fiscus op afstand houden kan, maar dan moet u een beetje spelen met de vrijstellingen voor schenk- en erfbelasting. Aan uw (pleeg)kinderen mag u dit jaar €5320 belastingvrij schenken (2016: €5304), aan anderen €2129.
Bovendien zijn er eenmalige vrijstellingen, die alleen gelden als uw (pleeg)kind of diens partner jonger is dan 40 jaar (en ouder dan 18). Geeft uw kind het geld uit aan een dure studie, dan mag de schenking €53.176 bedragen. Geeft uw (pleeg)kind het geld aan iets anders uit, dan mag u maximaal €25.526 schenken. En dan is er ook nog de ’jubelschenking’ van €100.000, die u belastingvrij mag doen aan elke 40-minner, mits die het geld aan een huis uitgeeft.
Stel, u schenkt dit jaar een ton, en daarna twintig jaar lang het belastingvrije bedrag, dan boort u de Belastingdienst de schenk- én erfbelasting over €200.000 door de neus. Om over de vermogensrendementsheffing maar te zwijgen.
Zorgkosten
Ouderdom komt met gebreken, maar al die nadelen kúnnen een fiscaal voordeel hebben. Ziekenhuis- en huisartskosten kunt u van uw inkomsten aftrekken, maar bijvoorbeeld ook de rekening van uw steunzolen en vervoerskosten die u maakt. Het moet natuurlijk wel om kosten gaan die uw zorgverzekeraar niet al vergoed heeft. Ook de kosten die onder uw eigen risico vallen tellen niet mee.
Als u de AOW-leeftijd bereikt heeft en minder verdient dan €34.130, mag u de zorgkosten verhogen tot 113% van wat u daadwerkelijk heeft betaald. Is dat bedrag hoger dan 1,65% van uw inkomen, dan worden de zorgkosten daadwerkelijk van dat inkomen afgetrokken.
Vrijwilligerswerk
Heel veel ouderen zijn – gelukkig – nog zeer vitaal, en doen in hun vrije tijd aan vrijwilligerswerk. De onkostenvergoeding die u daarvoor ontvangt, is in veel gevallen belastingvrij. Moet het bedrag wel lager liggen dan €150 per maand, of €1500 per jaar. Daarboven, of als u vrijwilliger bent voor een bedrijf, betaalt u wél gewoon loonbelasting. (De Telegraaf)

0

Pas op!

Dubieuze reclamebedrijven gebruiken nepprijsvragen om mensen gegevens af te troggelen. Daarvoor waarschuwt de Stichting Fraudehelpdesk.
Een lading chocoladerepen, gratis treinkaarten of entreekaarten voor de Efteling: voortdurend ontvangen mensen e-mails met daarin de boodschap dat ze iets leuks hebben gewonnen.
De e-mails worden verstuurd door bedrijven die uit zijn op persoonsgegevens, stelt stichting Fraudehelpdesk. Ze verzamelen de gegevens om ze te verhandelen of zelf te gebruiken om reclame te kunnen sturen. Van een echte prijsvraag is vaak geen sprake.
Het zogenaamde winnen is slechts bedoeld om mensen naar de site van de dubieuze bedrijfjes te lokken. Daar blijkt dat je slechts kans maakt op een prijs, maar dan moet je wel even je persoonsgegevens invullen en de algemene voorwaarden accepteren.
De Stichting Fraudehelpdesk analyseerde die voorwaarden. Daaruit blijkt dat in veel gevallen de kans op een prijs miniem is maar vrijwel zeker is dat persoonsgegevens aan derden worden verstrekt met een commercieel doel. (De Telegraaf)

1+

Mark Rutte . . .

Mark Rutte vindt het belangrijk dat een volgend kabinet werkt aan lastenverlichting voor de middenklasse in combinatie met een belastingherziening. Verder moet die coalitie werk maken van onder meer de energietransitie en investeren in ouderen- en verpleegzorg.

1+

Tweede Kamerverkiezingen

Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen in Westland

Publicatiedatum: donderdag, 16 maart 2017

De gemeente Westland heeft de Tweede Kamerverkiezingen afgesloten met een opkomstpercentage van 84,85%. De meeste stemmen gingen naar de VVD.

Voorlopige uitslag

Voorlopige uitslag
Lijst Partij Stemmen 2017 % 2017 Stemmen 2012 % 2012

1

VVD

20.845

32,58

26.039

43.78

2

Partij van de Arbeid

1.609

2,52

7.219

12.14

3

PVV

10.683

16,70

6.949

11.68

4

SP

2.467

3,86

2.480

4.17

5

CDA

12.351

19,30

7.797

13.11

6

D66

4.784

7,48

3.175

5.34

7

ChristenUnie

1.817

2,84

1.793

3.01

8

GROENLINKS

2.519

3,94

610

1.03

9

SGP

814

1,27

956

1.61

10

Partij voor de Dieren

1.308

2,04

846

1.42

11

50PLUS

1.547

2,42

1.188

2.00

12

OndernemersPartij

73

0,11

13

VNL

260

0,41

14

DENK

372

0,58

15

NIEUWE WEGEN

83

0,13

16

Forum voor Democratie

2.070

3,23

17

De Burger Beweging

31

0,05

18

Vrijzinnige Partij

10

0,02

19

GeenPeil

23

0,04

20

Piratenpartij

114

0,18

142

0.24

21

Artikel 1

10

0,02

22

Niet Stemmers

21

0,03

23

Libertarische Partij

5

0,01

17

0.03

24

Lokaal in de Kamer

34

0,05

25

JEZUS LEEFT

47

0,07

26

StemNL

8

0,01

 

Totaal aantal geldige stemmen: 63.983

Blanco stemmen: 78

Ongeldige stemmen: 112

Gemeente Westland heeft bijna 106.000 inwoners, waarvan 78.890 stemgerechtigden. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 was het opkomstpercentage in Westland 78,45%.

De voorlopige uitslag per kandidaat wordt in de ochtend van 16 maart bekendgemaakt op deze website.

Definitieve uitslag

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van Westland is pas definitief als de Kiesraad deze op vrijdag 17 maart 2017 officieel heeft vastgesteld.

0