Rijbewijskeuring in ‘s-Gravenzande

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN ‘S GRAVENZANDE

‘S GRAVENZANDE – Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op 10 januari, 14 februari, 13 maart en vervolgens eens per maand in het Wijkcentrum Vitis Welzijn, Larix, Larixstraat 4. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 – 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan
via de website: <https://www.goedkopekeuringen.nl/>
www.goedkopekeuringen.nl.

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 40,00, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 60,00.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te
maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst eeen Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op
<http://mijn.cbr.nl/> mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per post of via de mail).

De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

(www.goedkopekeuringen.nl)

0

WMO 2020 (eigen bijdrage)

In 2020 is de eigen bijdrage Wmo maximaal € 19 per maand
Vanaf 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand voor hulp of ondersteuning.
Inkomen of hoeveelheid hulp tellen niet mee.
We kijken niet naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Ook maakt het niet uit of iemand veel of weinig hulp of ondersteuning krijgt. In 2020 betaalt ieder huishouden maximaal € 19 per maand. In 2019 was de maximale bijdrage € 17,50 per vier weken.

Let op
De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo van maximaal € 19,00. In een enkel geval vraagt uw gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.

Partner + geen AOW = geen eigen bijdrage
Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.
Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt de eigen bijdrage maximaal € 19 per maand voor u samen.

Wat blijft hetzelfde in 2020?
De gemeente kan de eigen bijdrage verlagen voor alle inwoners in een gemeente.
De gemeente kan bepalen dat bepaalde inwoners geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Bijvoorbeeld voor mensen met een laag inkomen.
Betaalt u een eigen bijdrage voor de Wlz? Dan hoeft u geen eigen bijdrage Wmo te betalen.
De berekening van de eigen bijdrage voor beschermd wonen in een instelling blijft hetzelfde.

(Bron: www.hetcak.nl)

0